Skip to main content

dubbeldip

woensdag 3 augustus-2011
Het risico van de zogenoemde dubbeldip is momenteel enorm. De beurskoersen lazeren in elkaar, het casino-kapitalisme functioneert perfect. De een zijn nood is de ander zijn brood. met als volksvijand nummer één: Het kapitalistisch, materialistisch egoïstische systeem. De beurshandel zou ogenblikkelijk genationaliseerd moeten worden (geld, aandelen, opties, effecten, hypotheken endergelijke). De oorzaak van de huidige crisis ligt uitsluitend en alleen bij de strakke dure pakken met hun lease-auto's en verre vakanties, het speculatieve gedrag van zakenlieden, grootgrutters en bankiersboeven. De gevolgen van de huidige crisis worden nu ten onrechte op de kleine burgerij afgewenteld in plaats van op de veroorzakers: de boevenbankiers en woekeraars werken onderandere met flitskapitaal, geld dat om speculatieve redenen zeer snel van de ene in de andere valuta wordt omgewisseld om zo te profiteren van schommelingen in de wisselkoersen. Grote spelers op deze markt, waar duizenden miljarden per dag omgaan, beperken zich niet tot het profiteren van koersschommelingen maar zetten ook miljarden in, om de koersen te manipuleren.
Het afschaffen en juridisch verbieden van beurshandel en alles wat daar mee samenhangt kan een overheid die een en ander nationaliseert veel vertrouwen van het volk opleveren. Er hoeft op termijn niet zo rücksichtslos bezuinigd te worden. Dan kan de maatschappij weer socialer gezond worden, en bovendien helpt het ons van die vreselijke crisissen af. Het kapitalistisch, materialistisch egoïstische systeem moet beëindigd worden, dan kan er ook gewerkt worden aan een begin van het oplossen van het wereldwijde armoedeprobleem (met dank aan Rolf Knap)

Klik hier om uw reactie toe te voegen