Skip to main content

Wanorde

14 april 2015

Je zal zo'n beforde hebben. Op 20 december van het afgeschoten jaar maakten we melding van de berisping die Peppie Sulvaran van de Raad van Toezicht op Curacao had gekregen. Pep zou centrale bankpresident Tromp van iets ernstigs hebben beschuldigd zonder daar een beetje knappies bewijs voor aan te voeren. Volgens de kleurrijke voorplecht van de beffirma S & P Advocaten was die uitspraak gebaseerd op onjuiste feiten. Zo stond er in het betrokken epistel van de Raad, dat Pep al meermalen was veroordeeld voor het gooien van losse voetzoekers in de richting van Tromp. Was onjuist, zeker in de gebezigde meervoudsvorm. Bovendien werd voor het gemak een veroordeling uit het jaar 2000 meegenomen, maar daarmee ging de Raad voorbij aan de vernietiging ervan door de Raad van Appel op 25 juni 2002. Bloos. Pep heeft nu vriendelijk edoch met klem verzocht om de uitspraak van een nieuw verfje te voorzien, dat meer recht doet aan de werkelijkheid. In afwachting van die werkzaamheden doet ie verder nog even niks. Maar hij hoopt wel dat de Raad wat gas geeft, want hij heeft wel wat anders te doen dan de wanordelijkheden van het college te corrigeren.

Hoe interessant dit is? Nou, wij hebben al een hele tijd de duistere activiteiten op de korrel van Nardy Cramm. Het Hardegarypse baasje van Curiel & Sharma. Een niet bestaande en dus ook een niet belastingplichtige (?) firma op het gebied van grutten en woelen. Zij functioneerde bij deze “zaak” tegen Pep cs. als mede-klager. En laadde dus een zeperd. Cramm maakte indertijd deel uit van de subversieve Den Haag-groep, die zich ten doel had gesteld het leven van de Amsterdamse project-ontwikkelaar Chris van Assendelft van Wijck en zijn jonge gezin tot een hel te maken (1). Vorige maand werd bekend, dat Brammetje Moszkowicz partner was geworden van S & P Advocaten. Drie keer raaien waar we heen willen. U heeft talent.


(1) Zie voor deze “Groep” de serie “Antillen vice versa”.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
14 april 2015