Waarschuwing: regime change

22 mei 2015
Hits: 292

Heel, heel erg verbaasd was hij, "onze" EU commissaris voor energie, na zijn overleg met de Russische minister voor energiezaken en de topman van Gazprom een dag of tien geleden. De Russen hadden hem geïnformeerd over hun besluit om de zuidstroom pijpleiding te verleggen naar Turkije; Turkije in plaats van de Oekraïne als gashub voor West Europa te zullen beschouwen en om de leveringscondities voor Russisch gas aan de Oekraïne niet ter discussie te stellen. 
Dat Turkije-besluit kreeg nogal wat aandacht in de pers, want ja als de EU Russisch gas wil via de zuidstroom dan moeten ze snel een pijpleiding naar Turkije laten aanleggen. 
Die leveringscondities kregen minder aandacht. De EU wil uniforme regels voor gasleidingen, waarbij de koper (EU) eenzijdige condities kan opleggen aan de verkoper (Gazprom). Ook mogen leveranciers geen gasleidingen in eigendom hebben, zodat die leiding ook gebruikt kan worden voor andere leveranciers. Dat alles is onderdeel van het EU-beleid inzake energie, 't zogenoemde Third Energy Packet (TEP). Lidstaten moeten hieraan voldoen en mogen dus geen bilaterale contracten met gasleveranciers aangaan. Ja, je hebt één markt of niet.
De gangbare termijn voor leveranties van gas bedraagt momenteel 15 jaar, de contracten die EU lidstaten in 2004 met Gazprom hebben afgesloten lopen dus in 2019 af. Dat geldt ook voor de bilaterale overeenkomst tussen Rusland en de Oekraïne van 2009, die heeft een termijn van 10 jaar.
De positie van de Oekraïne als gashub is -laten we zeggen- twijfelachtig, doordat ze daar gas “aftappen” en een kleine achterstand hebben met het voldoen van de rekening. Maar wees gerust: Gazprom kan aan de eisen van de TEP voldoen door gas te leveren tot aan de voordeur van de EU, bij de Turkse grens. De infrastructuur daarachter is een zaak van de EU, waarbij er een periode van pakweg 3,5 jaar is om een en ander aan te leggen. Tenzij... Tenzij de Oekraïne weer in beeld komt als hub. Daarvoor lijkt echter regime-change in Rusland noodzakelijk. Daar wordt vast niet aan gewerkt... 

Klik hier om uw reactie toe te voegen
22 mei 2015
Aantal keren bekeken: 292

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch