Brinkhorst vindt Submission onverstandig

maandag 13 december-2004
Het is een hellend vlak, een minister die over verstandig en onverstandig begint. Een beetje slimme minister doet dat dan ook niet.

De Betuwelijn dat lijkt het toppunt van een verstandige beslissing. Evenals steun aan Lenie ’t Hart of het goed inwerken van Kahn. Of het JSF besluit; het uitstellen van rekeningrijden; het blijven toestaan van het gebruik van gewolmaniseerd hout; het bouwen in uiterwaarden; of de blunders rond de ESF. Allemaal sublieme voorbeelden van het verstand waar Brinkhorst aan refereert. De volstrekte desoriëntatie van het OM inzake Bouterse, hash, tunnelvisies, Erik O of AIVD bewijsmateriaal is ook ontsproten aanHaags verstand.
Verstandig, zelfs extreem verstandig, is het extreme gedoogbeleid inzake de rol van de Mossad in Nederland; de Israëlische wapenhandel via Nederland en het samenwerken met Comverse.

Gedogen is verstandig. Falend beleid maskeren is verstandig. Den Haag barst van het verstand. Hoe verstandig is het bijbeunen van Kok? Het handje van Lubbers? Gouden handdrukken? Kersenhouten toiletpotten? Marmeren deurklinken?
Bernhard was niet echt op zijn briljants toen hij Greet inhuurde. Overigens, maar dit terzijde, wat moet Beatrix met 42 in ‘bernhard-groen’ gespoten Ferrari’s.

Waar zouden de buitenverblijven van de bouwheren zijn zonder al die verstandige beslissingen van mincapabele, slapende dan wel corrupte bestuurderen? Hoe verstandig is het om Breda te laten HSL-len. Of om de zwemtunnel te gunnen aan een onervaren bouwer, of om zomaar in de rondte te gaan slachten als er een beestje ziek wordt, of om te doen alsof we een integratiebeleid hebben, of…… pfffff. Het gaat mijn verstand allemaal te boven.

Verstandig was die ex-chauffeur van Brinkhorst die iedere keer als de minister zei haal me morgenvroeg maar op, vroeg waar dat ditmaal wezen moest.

Tot slot. Was het verstandig van Beatrix om met een gebroken been uit de Algarve terug te vliegen terwijl ze volgens de RVD in Italië op vakantie was?

Zand

PS
Bij deze biedt Kleintje Brinkhorst een opfriscursus ‘inburgeren’ aan met speciale aandacht voor de modules: verstand; gedogen; wenselijke corruptieniveaus; scheiding van kerk en staat; scheiding van regenten en staat; en vrijheid van meningsuiting.

  • Hits: 315
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch