Adel verplicht (004)

04 januari 2016
Hits: 516

maandag 5 april-2004
Het is waar. Sheri de Borchgrave schrijft in haar boek “Dangerous Liaisons” nergens iets over pedofiele monsterlijkheden waaraan leden van de Belgische adel zich zouden hebben schuldig gemaakt Wel over de volgens haar haast “bon ton” zijnde orgieën en incestueuze activiteiten in die kringen in de jaren tachtig. Zo zou zij haar man Jacques eens hebben aanschouwd bij een zeer volwassen nummer met zijn zuster. Niet iets wat Mel Gibson’s moneymaker ooit heeft gepropageerd, maar wie vrij van zonde is hij werpe de eerste steen. Volgens de familie De Borchgrave heeft Sheri het hele verhaal uit haar duimgezogen. Of uit iets anders om in haar vakgebied te blijven. Is dat zo? Haar boek is een sleutelroman. Dus er is wel degelijk sprake van een opgesext verhaal. Zo vertelt Sheri bijvoorbeeld dat tante Hélène schathemeltje was. Niet waar. En dat ze een kasteel bezat. Ook niet waar. Dat was namelijk geërfd door een neef van haar. Maar Sheri’s beschrijving van dat kasteel, tante Hélène’s familierelaties, de uitbundige parties, de aanwezigheid van het crème van de Belgische samenleving inclusief het Koninklijk Huis. Alles volledig juist. Op pagina 221 geeft tante Hélène de jonge Sheri een rondleiding door “haar” kasteel. Daarbij stuiten zij op Hélène’s neef die zich voorstelt als de “Markies van Patenos”. Een alleraardigste man die in zijn eentje het slot bleek te bewonen. Tante tegen Sheri:
“Je zou de parties die hij hier geeft te gek vinden, liefje, maar het zal nog jaren duren voor je remmingen voldoende zijn afgebroken om daaraan mee te kunnen doen. Ze zijn ongelooflijk ondeugend”.
Wat voor parties bedoelde tante Hélène? De orgieën en een gevalletje incest had Sheri al meegemaakt en haar tante wist dat. Het moet dus om parties zijn gegaan waar inderdaad alle remmen los gingen. En wie was de markies van Patenos? In het boek staan foto’s van vier kastelen waar volgens Sheri de sex-happenings plaatsvonden. Een daarvan was Corroy-le-Château. Eigendom van Markies Olivier de Trazegnies, die daar samen met zijn moeder woont. De markies van Patenos uit de Dangerous Liaisons is de markies de Trazegnies. En zijn naam viel in een van de verklaringen van getuige X 3 (*). Stay tuned.

(*) Zie ook deel 2 uit deze serie "Adel verplicht"

Klik hier om uw reactie toe te voegen
04 januari 2016
Aantal keren bekeken: 516
Adel verplicht

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch