Skip to main content

Fast and furious (015)

27 februari 2017

donderdag 21 juni-2012
Gossie. Blijkt de DNB documenten te hebben achtergehouden toen baas Nout onder ede aan het gebit werd gerammeld door de parlementaire enquêtecommissie van Jan de Wit. Kortgeleden kreeg Janus die stukken alsnog toegestuurd, maar wat heeft dat voor effect? Geen reet. Ja, Jan Kast de Jager mag nog een tikje op de vingers verwachten, maar dat is het wel zo’n beetje.
Dat gaat in de USSA effies anders. Zoals we al eerder boerden heeft minister van Justitie Eric Holder geweigerd om een pluk documenten die gerelateerd zijn aan de in het kader van de war on drugs opgezette operatie “Fast and Furious” bij de parlementaire enquêtecommissie in de gleuf te duwen. Nog erger, baas Obomba heeft die documenten nu onder zijn protectie genomen, wat normaliter betekent dat de betrokken commissie een dikke kan krijgen.
Inmiddels heeft die commissie Holder beschuldigd van “contempt” en de boel doorgestuurd naar de voorzitter van het door de Republikeinen beheerste Huis van Afgevaardigden, die zich volgende week gnuivend over de affaire zal buigen. Want als zelfs de president wil voorkomen dat de bewuste documenten publiek worden, mag je toch veronderstellen dat die iets ernstigs bevatten. Bijvoorbeeld, dat zowel Obomba als Holder in tegenstelling tot hun aperte uitspraken al vroeg op de hoogte waren van de wapenleveranties aan Mexicaanse onverlaten. Om langs die onzalige weg door te dringen tot de top van een stel kartels en ze uit te schakelen. Noemen wij de IRT-methode. Ooit door de commissie van de door een merkwaardig ongeluk omgekomen Maarten van Traa in de ban gedaan, maar volgens de laatste voorzichtige berichten ook hier weer in zwang geraakt onder leiding van de DEA. Hardleers zullen we maar zeggen.
Btw: de Amerikaanse marine heeft een paar dagen geleden 10 ton hash in San Diego op de kade gemieterd. Hadden de Jannen 185 mijl buiten de Californische kust uit zee opgetakeld. Ze waren daar achtergelaten door twee Mexicaanse snelboten, die door de marine al een tijdje in de kieren werden gehouden, maar desondanks konden ontkomen. Bij deze Amerikaanse actie waren onder andere het nucleair voortgedreven vliegtuigmoederschip Nimitz, de kruiser Princeton, wat losse schuitjes van de kustwacht en nog wat tobbes van de Mexicaanse marine betrokken. Kortom, er werd met een kanon op een muis geschoten. Maar zo’n war on drugs mag best wat kosten, nietwaar? Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 februari 2017
Fast and furious