Skenes vanachter de coulissen (015)

maandag 18 juli-2005
Zoals gezegd, in de verklaring van Arieh Soffer ofwel Leo Stumpel ten overstaan van rechter-commissaris Lange troffen wij nog meer vreemde ingrediënten aan. Zo kwam Arieh bijvoorbeeld tot de volgende voor leken niet al te doorzichtige ontboezemingen over Teleplus:

“...Teleplus is vervolgens van ons afgepakt met als gevolg dat de aandelen verwaterden. Hierdoor is uiteindelijk maar een klein deel van het geld dat vrijkwam naar Nederland gekomen, lang niet genoeg om de kosten te dekken. Ik was aandeelhouder in dat project en het heeft me ook veel geld gekost.
Ik dacht dat er uiteindelijk van de vijf miljoen Zwitserse francs ongeveer één miljoen naar Nederland is gekomen. Dit is door anderen geregeld, ik heb daar verder niets mee van doen gehad
”.

Arieh zat met 10 ¼ of 12 ½ procent van de aandelen in Teleplus. Precies wist ie het niet meer, maar aan een boom zo vol geladen mis je een of twee meloentjes niet. Maar hij werd nog wel even aan het gebit gevoeld over die verwatering van het aandelenpakket zonder dat er sprake was van een overstroming of een oefening van de Lutherse brandweer. Arieh:
“U houdt mij voor produktie 29 bij het verzoekschrift en wijst mij op de notulen van een aandeelhoudersvergadering van Teleplus op 1 maart 1992 waaronder mijn handtekening staat. Hetgeen in deze notulen aan de orde is heeft niets te maken met de verwatering van de aandelen waarover ik eerder sprak. Dit heeft betrekking op een heel ander verhaal, namelijk het opstarten van een nieuw bedrijf in Spanje. Het gaat hier om een kapitaalsuitbreiding in tegenstelling tot een verwatering en dit was gunstig voor de aandeelhouders. De vordering op de vijf miljoen Zwitserse francs is door Teleholding als zekerheidstelling aangeboden aan Universal Media, één van de crediteuren”.

Eventjes: De Zwitserse OM-bef Ziegler had 5 miljoen Sfr van Teleplus ingevroren. De raad der goden onder leiding van George Skene besluit dan een bedrag van 3.75 miljoen Sfr. in Teleplus te pompen. Niet om Teleplus boven water te houden, maar om de Spaanse dochteronderneming Teleservice SA een boost te geven.
Vervolgens bereikt de raad dan het droeve bericht dat in Zwitserland een coup is gepleegd. De Zwitserse advocaat Johler zou als mede-bestuurslid van Teleplus stiekem zijn overgegaan tot een aandelenemissie. Daarmee zou de invloed van Skene cs. binnen de onderneming zijn verwaterd en zouden de heren Baas, Henk van de Meene en Verhoek sedertdien aan de touwtjes van Teleplus hebben getrokken. Daardoor zou volgens Soffer/Stumpel maar één meloen via de Rijn weer in ons land zijn teruggekeerd. Maar daar hadden noch hij noch de Skenes ene moer aan, want die meloen kon meteen worden doorgerold naar Universal Media. Als we tenminste Arieh’s verhaal geloven mogen. En daar hebben we nogal wat moeite mee. Want ondanks het feit dat zijn onderneming ic. dus ook de aandeelhouders miljoenen Zwitserse francs waren kwijtgeraakt, zag George af van een strafklacht. Bijvoorbeeld tegen Johler die toch brutaalweg het kunstje van Brutus had herhaald en George iets tussen de schouderbladen had geschoven.
Nogmaals, als we het geloven mogen, want het hele verhaal lijkt meer op een charade. Om te verhullen dat een hele bups meloenen via een zogenaamde coup listig uit het zicht van zowel een stel schuldeisers als Piet Belasting is gemanouvreerd. Vinden we de moeite waard om verder na te vlooien. Dus stay tuned.

Skenes vanachter de coulissen

  • Hits: 299
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch