Skip to main content

Dankjewel, Ierland!

Hits: 360

vrijdag 13 juni-2008
Dit is geen zwarte dag voor Europa, het is een zwarte dag voor een manier van politiek bedrijven, waarbij de democratie met voeten wordt getreden.
De bevolking van Ierland heeft nee gezegd tegen het verdrag van Lissabon. Het gebrek aan democratie was blijkbaar een van de voornaamste argumenten voor het nee van de Ieren. Nadat in referenda in Nederland en Frankrijk de meerderheid van de bevolking nee tegen de grondwet had gezegd heeft de Europese Unie de kans gehad een werkelijke dialoog met de bevolking aan te gaan om hun argumenten te horen. Maar dat wilde men niet. Integendeel: het verdrag van Lissabon formuleert vele rechten minder goed dan in de wetgeving van lidstaten gebeurt en stelt die wetgeving buiten werking, zonder dat voor dergelijke maatregelen meerderheden te vinden zijn. Voor 90 procent van alle normen op het gebied van het recht moet het op een veel ondemocratischer manier tot standgekomen recht van de Europese Unie als het hoogste goed gelden.
Ierland heeft niet nee tegen de Europese Unie gezegd, ze heeft nee gezegd tegen een ondemocratische, op neo-liberale principes gebaseerde, gemilitariseerde EU.
De Europese marsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting maken zich al langere tijd sterk voor een ander model van Europa. Een model gebaseerd op democratie, waarbij uitgaande van het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren in de lidstaten een vreedzaam en sociaal Europa tot stand wordt gebracht dat zich open opstelt ten opzichte van de volkeren van het Zuiden.
Door het nee van de Ieren is alles weer open: het is nu nodig over heel Europa in alle lidstaten een open debat over het Europa dat wij willen gevoerd wordt. Documenten die het samenleven in Europa in principe regelen, moeten onderworpen worden aan een referendum!
In deze debatten zullen wij het Charta van grondrechten voor een ander Europa naar voren brengen, dat de Euromarsen samen met anderen in het kader van het Europees Sociaal Forum uitgewerkt hebben. (secretariaat Euromarsen, Piet van der Lende)

Klik hier om uw reactie toe te voegen