Bestseller (003)

dinsdag 19 april-2005
Wij zijn mensen graag van dienst. Zeker als het om branchegenoten gaat als de in deze kleine maar fijne serie geïntroduceerde Jan Libbenga. Jan is bezig met een ongeautoriseerde biografie van een bekende schavuit uit het vaderlandse milieu, Robert Jan Doorn. En laten we nou toevallig weer op die naam stuiten bij het doorbladeren van onze gegevens over Officier van Justitie Fred Teeven.
We gaan terug naar de carnaveleske periode van het IRT en citeren uit een ooit vertrouwelijk rapport.

“Financieel onderzoek in ’t Gooi, 1990.
In 1990/1991 werd in ’t Gooi een onderzoek ingesteld naar een criminele organisatie die zich bezig zou houden met het op grote schaal witwassen van drugsgelden. Hierbij kwamen de navolgende personen naar voren: Ron Galiart, Johan Verhoek, Reinoud Meier-Mattern en Robert Jan Doorn. Een intensief onderzoek ingesteld door de rechercheurs A. Bax en J. van Dijk resulteerde in een proces-verbaal dat de basis kon zijn voor een uitgebreid nader onderzoek.
Het onderzoek geschiedde onder leiding van de politiechef A.C. Bijlsma. Het resultaat werd door Bax en Van Dijk voornoemd besproken op het kantoor van de FIOD te Haarlem met de toenmalige teamleider F. Teeven, die in gezelschap was van de OvJ Valente.
Na deze besprekingen kregen Bax en Van Dijk van Valente de opdracht om met niemand te spreken over hetgeen besproken was.
Het proces verbaal moest opgelegd worden, hetgeen geschiedde.
Echter in 1995 werd door Valente aan J. van Dijk om dit proces verbaal gevraagd. De motivatie hiervan werd niet duidelijk. In de administratie van de FIOD werden in 1991 gegevens uit bovengenoemd proces-verbaal verwerkt
”.

Volgens de rubberzolen Bax en van Dijk zat het er dus dik in dat vriend Doorn en zijn makker Meier Mattern een wasserette bestierden voor Johan Verhoek via diens financiële man Ronnie Galiart. Maar de heren Valente en Teeven deden de deur dicht. Bax en Van Dijk en hun chef Bijlsma konden het verder schudden met hun onderzoek. Waarom is niet duidelijk. Zat er een informant bij het viertal onverlaten en/of was met hem wellicht een pre-deal gesloten? Zoiets prikkelt je nieuwsgierigheid wel als onderzoekjournalist, maar omdat dit precies in Jan zijn straatje past geven wij hierbij de voorzet. Kan Jan hem inkoppen. Denk om de keeper Janus.

Bestseller

  • Hits: 494
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch