Skip to main content

Octopussy (476)

vrijdag 21 december-2012
One step at the time. Toen in 1987 de Amsterdamse vastgoedmagnaat Schumacher toch nog vrij onverwacht naar hoger sferen verhuisde liet hij zoals gezegd een uit 1984 stammend testament achter dat in wezen diende als oprichtingsacte voor de Schumacher Kramerstichting. Een goeie doelenvehikel waarvan het onderliggend kapitaal grotendeels bestond uit een sappige voorraad woonhuizen en winkelpanden. En wat daarmee verder is gebeurd onttrekt ons vooralsnog aan onze waarneming. Volgens niet bevestigde berichten (notaris Hazenberg zwijgt in alle talen) zou in ieder geval een deel daarvan in de vrije handel terecht zijn gekomen en ondermeer deel hebben uitgemaakt van het vastgoedimperium van Willem Endstra (rip).
Maar er was meer. Schumacher zou namelijk samen met een zakenpartner het vlottend gedeelte van zijn eigendommen hebben ondergebracht bij een Zwitserse bank. Welke bank? Weten we niet. Maar de meisjes en jongens die zich rond de vleespotten van de Stichting hadden verzameld wisten (cq. weten) dat wel dankzij de langs avontuurlijke weg verworven bankafschriften. Daarmee trokken ze naar het land van de Tellgangers in een poging om ook die poet naar binnen te trekken. Volgens onze welingevoerde bronnen zouden zij bij die Zwitserse veroveringstocht ook een paspoort hebben getoond van ene Schumacher. Nee, niet van de overledene, maar van ene Aat Schumacher. Uitbater van een Haagse hakkenbar, die bijzonder kort na het verscheiden van zijn oude naamgenoot zijn opwachting maakte in de Amsterdamse scene en later nog furore zou maken bij het letterlijk op de korrel nemen van de tegenswoordig door de erven Kroonenberg zo in de watten gelegde Max Hasfeld (1). Helaas bleken die paperassen niet voldoende om de Zwitserse hoeders te bewegen het betrokken spaarvarken te slachten. Er ontbrak een document dat in de vroege jaren zestig door de twee jonge zoons van Schumacher’s zakenpartner letterlijk waren beduimeld, omdat ze nog niet toe waren aan een consistente handtekening. Er ontstond dus een patstelling tussen de Kroonenbergjes cs. en de twee nog in leven zijnde boys. En die duurt tot vandaag de dag voort. De Zwitserse varkenshoeders zal het verder Wurst wezen. En wat er met de Amsterdamse panden is gebeurd hoort u nog van ons. One step at the time. Stay tuned.

(1) Zie de afleveringen 472 en 474.

Klik hier om uw reactie toe te voegen