Khanebraaiers (012)

vrijdag 30 oktober-2009
Van wie hij een zetje kreeg bij zijn sollicitatie bij Fokker weten we niet, maar het onderzoek naar Abdul Qadeer Khan's achtergronden stelde niet al teveelvoor. Ondanks het feit, dat hij werd gescreend door twee erkende speurneuzen: Herman H. en John W.. Respectievelijk namens de afdeling industriele beveiliging van de inlichtingendienst van de luchtmacht en de afdeling Personeelszaken van Fokker zelf. Uiteraard allebei met een lifeline naar de toenmalige BVD. En dat was niet voor niks, want Abdul zou gaan knutselen op het Technologisch Centrum waar allerlei zaken voorbijtrokken die op het verlanglijstje van de Ruskies stonden. Zoals de techniek van verfijning bij metaal op metaal. In verband met een ongezonde belangstelling daarvoor werd in die periode een meneer Kuznetsov vriendelijk verzocht op te zouten naar Moskou. Maar onze vriendelijke vriend Abdul nam volgens onze informant de hele technische documentatie van dit project voor studiedoeleinden mee naar huis. Iets wat hij later zou herhalen met paperassen van het FDO en Urenco. Ook bij die clubs had hij trouwens naar later bleek zonder al te nauwkeurige screening zijn entree gemaakt. Daar was nogal wat deining over, ondermeer in de Tweede Kamer. Maar daar wisten ze ook niet dat Abdul al in een eerder stadium door de screeningsmolen was gehaald. Bij Fokker. Stay tuned.

Khanebraaiers

  • Hits: 251
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch