Octopussy (486)

Hits: 389

zaterdag 16 februari-2013
Zo. Bij het Financieel Dagvod kunnen ze hun borsten natmaken. Hebben vandeweek onze voorzet ingekopt en Robbie van de Rhee op een wat groter toneel getrokken. Dat was effe schrikken, want pensionado's in Zuid-Spanje en dan met name de gevallen met een beetje poen hebben nogal eens de vervelende neiging om de site van voornoemd dagvod op te zoeken. Om te kijken hoe kut het gaat in Nederland. En wat lazen ze vandeweek ineens? Dat Robbie een laaienlichter was. Hop, daar gaat je hele “care”-plannetje. Dus onze vriend vol in de gordijnen. Hij neemt het niet. Dat lezen we tenminste in een gloedvol betoog vol ouwe leugens en verzinsels op zijn illusionistische website. Geniet u even mee?
Als je je onschuld kan bewijzen moet je dat vooral doen als je voor de kadi staat en niet als je al door TWEE rechtbanken bent doorgetrokken. Ondanks het presenteren van een heel assortiment aan juridische truukjes en een uiterst doorzichtig potje traineren. En om de bijl nog even bovenin te houden kan je natuurlijk in cassatie gaan, maar daarbij gaat het alleen over de vraag of die twee rechtbanken de boel netjes hebben afgewerkt. Inhoudelijk valt er niet veel meer te klaverjassen. Voor het geval dat u iets leukers hebt te doen dan het doorwroeten van een door ons al eerder gepubliceerd vonnis bij deze een paar quotes daaruit:

“...Strafbaarheid van het bewezen verklaarde:

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

bedrieglijke bankbreuk, gepleegd door een rechtspersoon, terwijl hij,verdachte, tot het feit opdracht heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd,

en

het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

als bestuurder van een rechtspersoon welke in staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van de rechtspersoon, enig goed aan de boedel onttrekken, gepleegd door een rechtspersoon, terwijl hij, verdachte, tot het feit opdracht heeft gegeven en feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd, begaan in eendaadse samenloop met feit 1.

Verklaart het onder 1 en 2 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar. Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 (veertien) maanden.
”

Let wel: het gaat hier nog maar over een bescheiden gedeelte van de bult dossiers die wij in de loop van de tijd hebben opgebouwd. En zwijgen we maar over de civiele veroordelingen.
Oh btw, Robbie: tegenover de kadi in Ljouwerd verklaarde je kort geleden nog onder ede, dat je geen ondernemingen meer dreef. Niet in Nederland. Niet in het buitenland. Met andere woorden, je Hemphill- aka Hennepheuvel-outfit op Gibraltar was in die perceptie dus hooguit een lege huls. Maar waarom, Robbie, heb je dan per 31 januari van dit jaar de naam van die heuvel veranderd in MacArthur Robertson Investments Ltd? Heb je na die verklaring soms wat losse euro's losgetroggeld bij iemand die nooit op bezoek is geweest bij Kleintje Muurkrant ? Of heb je een prijsje gewonnen in een of andere Hollandse loterij? En ga je nu de concurrentie aan met MacDonalds? Kan je dat ons even laten weten? Voor we onverhoopt weer een zootje laster over je uitstorten en je dat op je website moet rechtzetten. Bij voorbaat. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
Aantal keren bekeken: 389

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch