Werk, werk, werk

Hits: 257

vrijdag 6 september-2013
Dat was een van de leuzen van een vroeger PvdA-kabinet. Het doetterniettoe wat voor werk het is, als je maar werkt. Kernenergie, wapenfabricage, bioindustrie: aan de slag, niet zeuren maar mouwen opstropen. Lijkt wel wat op de moderniseringsoproepen van D66. Alle sociale bescherming is een belemmering op weg naar de volmaakte economie en (bijna) een inbreuk op de mensenrechten. In Japan lijkt er wel een geweldige push voor de werkgelegenheid te zijn ontstaan: Fukushima.
Volgens Dr Makhijani van de Universiteit van Californië in Berkeley, levert die reactor wel voor duizenden jaren werk op. Opruimwerk wel te verstaan, en over pensioen of arbeidsongeschiktheid hoeven we ons (dank zij D66) niet al te druk te maken, dat halen "ze" toch niet. Kunnen we hier nog een puntje aan zuigen. Het is nog niet zo heel lang geleden dat het vuile ziekteverwekkende opruimwerk in de haven van Rotterdam (chemie, tankers) werd verricht door veelal buitenlandse werkkrachten, ingehuurd door koppelbazen. Inmiddels zijn koppelbazen heel legitiem geworden, ze koppelen nu zzp'ers aan zieke bejaarden, tegen een hongerloontje en, hulde aan D66, zonder pensioen of ziekteverzekeringen. Vooruitgang anno 2013.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
Aantal keren bekeken: 257

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch