Skip to main content

Lont in 't Kruitvat (003)

08 april 2017

dinsdag 3 november-2009
De krakers van de Hooge Steenweg 3 in denBosch hebben na het overleg met de gemeente vanmiddag besloten om het pand boven 't Kruidvat te verlaten. De gemeente heeft in het overleg aangegeven dat ze de leegstand in de binnenstad van denBosch gaan aanpakken, en de leegstaande woningen weer aan het woningbestand gaan toevoegen. Wethouder Snijders gaf aan snel werk te willen maken van wonen boven winkels (herhaling van het project "bovenwonen"?, red. Kleintje), om daar waar wonen boven winkels onmogelijk gemaakt is, dit weer mogelijk te maken, in overleg met eigenaren.
De krakers willen dit voornemen niet in de weg staan, en hebben dit ook nooit gewild. Ze nemen aan dat de woning boven de Hooge Steenweg dan ook weer snel brandveilig, bewoonbaar, en bewoond zal zijn.
Volgens de krakers is hiermee ook het nut en de noodzaak van kraken aangetoond, en duidelijk waarom kraken zal doorgaan. Kraken is geen diefstal, maar effectief protest. Ze hopen dat de eigenaren nu goed huisvaderschap gaan tonen in plaats van winstbejag over de rug van woningzoekenden. Mocht de gemeente hun afspraken en eigen beleid niet nakomen, dan zijn de krakers zo weer terug, zo beloven ze.
De actie was onderdeel van de landelijke kraakactiedagen. Deze dagen hebben geleid tot ruim 20 nieuwe panden, en woon en werkruimte voor ruim 150 mensen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
08 april 2017
Lont in 't Kruitvat