Gladio a la Turka (026)

vrijdag 29 januari-2010
De top van de Turkse strijdkrachten blijft erbij dat er niets aan de hand is. Dat zegt niet alleen opperbevelhebber Basbug, maar ook Generaal buiten dienst Cetin Dogan houdt zoiets vol. Dogan is niet de eerste de beste, want zijn handtekening stond onder de vorige week naar de media uitgelekte documenten over operatie Sledgehammer. Dit door 162 militairen beraamde plan uit 2003 had er toe moeten leiden dat het regeren van de AK-partij beëindigd werd via een staatsgreep a la 1980. Dat er destijds bepaalde strategiën zijn besproken ontkent Dogan niet, maar dat zou nu wel verkeerd geïnterpreteerd worden. Hij grijpt daarbij naar het eerder door Generaal Basbug genoemde argument als zou het plan alleen betrekking hebben gehad op een buitenlandse dreiging. Voor de zekerheid schaafde Dogan het oorspronkelijke verhaal alleen een beetje bij: "We overzagen wat we konden doen in het geval religieus fundamentalistische separatisten een binnenlands gevaar zouden worden tijdens een buitenlandse bedreiging van Turkije". Waar Dogan niets over zei was een ondertussen opgedoken document, dat de indruk wekt een verslag te zijn over het fundamentalistische gevaar dat de AK-partij voor de militairen in Turkije vertegenwoordigt. Dit verslag was verplichte leeskost voor lagere goden onder de samenzweerders achter Sledgehammer. Ze kregen het te lezen tijdens een bijeenkomst in maart 2003, die plaatsvond in de Selimiye kazerne in Istanbul. Uit de betreffende tekst blijkt weer eens dat de overwegingen van Premier Erdogan om het dragen van de hoofddoek toe te staan op bijvoorbeeld universiteiten, tot de hoofdbezwaren van de militairen tegen de regering behoren. Ze zien het als een cruciale eerste stap op weg naar een streng fundamentalistisch Turkije in de stijl van Iran. En daarmee als een smet op het door Kemal Ataturk vormgegeven secularisme, waarvan zij zich de beschermer achten. Aan de andere kant staat er in dit verslag over de AK-partij geen woord over een buitenlandse dreiging en daar zou het de militairen naar hun eigen zeggen toch om te doen zijn geweest met operatie Sledgehammer. Alleen al om die reden zullen veel Turken hun bedenkingen hebben over recente verklaringen van militairen als Basbug en Dogan.

Gladio a la Turka

  • Hits: 324
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch