Skip to main content

Van slimme paal naar slimme meter (001)

19 december 2016

In de USSA hebben ze nogal wat moeite met de handhaving van de orde. Een kogeltje hier en daar wil nog wel eens voor eilie zorgen. Een wurggreepje valt ook niet altijd in goede aarde en als een stel koddebeiers iemand een dwarslaesie knuppelen zullen ze zeker niet voor de Nobelprijs voor de Vrede worden voorgedragen. Om al dit botte geweld versus onverlaten wat de miniseren grijpt de afdeling handhaving meer en meer naar linke middelen in de aflegsfeer. Zo was al bekend dat ledlampen in stedelijke lantarenpalen steeds vaker werden voorzien van camera's van de firma GE.
Dat werd niet als voldoende beschouwd en dat betekende kaassie voor een andere firma: Shotspotter. Die doet in microfoons. En je voelt hem komen. Als je in de nabije toekomst in een Amerikaanse stad met een vriend onder een lantarenpaal staat te lullen over de kolerezooi om je heen dan kan je dankzij de beelden van GE en de geluiden van Shotspotter worden aangemerkt als potentieel terrorist en bezoek krijgen van een paar FBI-smurfen. Of we ook vooruitgaan.
Ook in de UK trouwens. Daar valt de aanschaf van zogenaamde smartmeters tegen. Die lorren zijn bedoeld om je leven te veraangenamen en je electriciteitsverbruik te beperken. Klinkt goed, maar heel wat mensen denken dat ze met zo'n lor om de gordijnen vanaf Tahiti te kunnen sluiten en vanaf de Noordkaap de verwarming op 25 te zetten ook een Trojaans paard de gang binnenloodsen.
Net als bij buurvrouw Jansen. Een spionagepaard wel te verstaan. Het Britse departement van Energie en Klimaatverandering heeft daarom recentelijk een ludieke poging ondernomen om die angst voor dat paard te beteugelen. Het heeft publiekelijk laten weten dat het bij het uitrollen van die smartmeters op het terrein van de beveiliging ervan nauw heeft samengewerkt met de GCHQ. Oftewel Government Communications Headquarter. Notabene de paddestoel van de nationale inlichtingensmurfen die zich bezighouden met afleggen van god en iedereen. Als het een grap was zou je er misschien om lachen. Maar het is serieus bedoeld. En dat is om te bulderen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
19 december 2016
Van slimme paal naar slimme meter