Van mij mogen ze alles weten...

21 december 2016
Hits: 473

In 1989 en de daarop volgende jaren stonden rechts én links in Nederland klaar om hun ongenoegen over de Stasi-activiteiten in de zojuist gevallen DDR te uiten. Het ene tv programma na het andere berichtte over de schendingen van de privacy van de Oost-Duitse burgers.
Anno 2016 lijkt de Nederlandse burger zich verzoent te hebben met Big Brother. En Zoetermeer (AIVD) en Driebergen (afluisterpost van de KLPD) weten dit. Waar zijn de protesten? Waar blijft het massale anti-geluid, dat men in de jaren negentig nog zou laten horen?
Frankrijk is van plan om al haar burgers, met alle bekende data, in één groot datacentrum op te slaan. De Britten, toch al zeer aktief in data-mining, hebben ook al plannen in die richting en tot overmaat van ramp wil men in ons eigen landje de overheid de gelegenheid geven om middels criminele handelingen, want dat zijn het, in te breken op de computers en telefoons van de burger.
Protesten blijven uit. En de Overheid weet dit.
De Overheid weet inmiddels, dat de doorsnee Nederlander meer geïnteresseerd is in de afloop van RTL- programma's, dan in ingewikkelde politieke beslissingen. En om er nog een stapje bovenop te doen zijn er plotseling terroristische bedreigingen in genoemde landen, waardoor de noodzaak tot deze overheidsstappen "gerechtvaardigd" worden.
In de landen waar men dagelijks moet vechten voor het levensonderhoud zou men deze verregaande ingrepen niet tolereren, maar de Nederlandse bevolking is zo tevreden en gefixeerd op het eigen luxe bestaan, dat de naïviteit sterker is dan de werkelijkheids beleving.
"Van mij mogen ze alles weten...ik heb niets te verbergen." En juist deze mentaliteit zal er voor zorgen, dat de Nederlanders in de komende jaren volledig in de pas zullen lopen met het vooraf uitgestippelde regeringsbeleid.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
21 december 2016
Aantal keren bekeken: 473

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch