Skip to main content

Van Estoril naar Zandvoort (229)

24 juni 2018

Die Koos van Woudenberg moet in justitiële sferen inmiddels een “koos célèbre” zijn. Zijn aangifte van 18 juni (1) via de digitale pianola moet er al behoorlijk hard zijn ingeknald. Maar de verbeterde versie die hij twee dagen geleden lijfelijk op het handhaafbureau in de metropool Koudum heeft afgelegd zal onder het aanwezige personeel nog lang gesprekstof zijn geweest. Want hé, wat zal er in Koudum verder nog aan schokkends gebeuren in een jaar. Mocht u geïnteresseerd zijn, hier is die verbeterde aangifte. Compleet met een begeleidend briefje aan het OM van het toch al zo geplaagde Noord-Nederland. Happy reading. Stay tuned (JP).

(1) Zie aflevering 224 van 18 juni jl.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
24 juni 2018
Van Estoril naar Zandvoort