Skip to main content

Van Estoril naar Zandvoort (212)

07 juli 2017

U weet wat een slippertje allemaal niet teweeg kan brengen. Neem alleen maar de lichte cavalerie die in een Moskou's hotel The Donald vermaakte met een nummertje gouden douche. En dat was waarschijnlijk niet eens waar. Kan je nagaan wat er gebeurt als een hoogwaardigheidsbekleder heftig van bil gaat met een koter en zijn olympische oefening keurig voor de eeuwigheid wordt vastgelegd. We hoeven alleen maar te verwijzen naar Anne Tiet om duidelijk te maken wat er verder in het verschiet ligt (1). Een beetje vreemd dus, dat we binnen die konttext ons nooit erg gefocust hebben op H.J. Heinemann. Geen lummel die H.J. (Hendrik Jan?). Hij was een tijdje plv. secretaris generaal van Buitenlandse Zaken en vervolgens onze ambassadeur in Praag. In die tijd legde hij volgens ronkende persberichten samen met kindervriend Joris Demmink visites af bij de aldaar gevestigde homobar Pinocchio. Kijk, over het feit dat Joris zich daar al hopsend kwetsbaar opstelde hebben we het vaak genoeg gehad. Maar dat gold natuurlijk evenzeer voor Herr Heinemann. En dat noopte ons tot het sturen van de volgende e-mail aan het adres van persvoorlichtster Willemien Veldman. Komt ie:

Geachte mevrouw Veldman,

De kwestie rond voormalig secretaris generaal van Justitie Joris Demmink stevent weliswaar op een onverwacht einde af, maar desondanks zouden wij graag nog het volgende van u willen weten:

Volgens persberichten frequenteerde de heer Demmink in de jaren negentig de homobar Pinocchio in Praag. Hij was daarbij in gezelschap van ambassadeur H.J. Heinemann, die tevoren ondermeer de functie van plaatsvervangend secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken heeft bekleed en na zijn interlude in Praag als permanent vertegenwoordiger bij de VN is opgetreden. In hoeverre druisten de bezoeken van de heer Heinemann aan voornoemde bar in tegen de voorschriften die daarvoor bestaan bij uw Departement? Immers, de heer Heinemann stelde zich met die bezoeken kwetsbaar cq. chantabel op. Wij nemen aan dat deze voorvallen geenszins onbekend waren in Den Haag. Is de heer Heinemann later ten overvloede gewezen op de gevaren die aan bezoeken aan dit soort uitgaansgelegenheden kleven en heeft hij sindsien dergelijke faux pas vermeden?

Zoals gebruikelijk wachten wij geduldig op antwoord. Stay tuned.

(1) Zie voor Anne aflevering 9 van de serie “Fred en de deals” dd. 28 januari 2017.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 juli 2017
Van Estoril naar Zandvoort