Skip to main content

Van Estoril naar Zandvoort (188)

15 juni 2015

Gebeurt wel eens. Een addendumpje weggevallen. Gaat over die Sydney Cooke. Dat ellendig stuk vreten dat wij in aflevering 187 even voorbij lieten draven. Daarbij vergaten wij te vermelden dat die in de petoet verblijvende Britse koterhopser, die ondermeer in verband wordt gebracht met het kelen van een paar jonge kontjes en de misselijke activiteiten van oud-minister Leon Brittan (comfortabel overleden), al twee keer eerder in deze serie aan de beurt is geweest. In de frisse afleveringen 129 en 132. Compleet met een Amsterdamse component. Wat wilt u nog meer?
Deze materie had overigens ook een plekje gevonden in de reeks Kamervragen die na de aftocht van Ollie Opstelten bij zijn opvolger in de schoot werden geworpen. In de hoop dat Van der Steur wat gezelliger met die vragen over de Demmink-affaire omsprong dan Ollie. Die hoop werd rapido de bodem ingeslagen. De zaak is onder de rechter begrijpt u. Vandaar. Het heeft vooralsnog dus weinig zin om de nieuwe info uit Portugal van de inmiddels zo dramatisch aan zijn eind gekomen journalist Dominic Di-Natale nadrukkelijk in de spotlights te duwen (1). Ondanks het openstaande antwoord op de vraag of de in 2012 gezelfmoorde Maastrichtse advocaat Fernand Tripels die info in stelling heeft gebracht om bij Demmink het dossier rond zijn in 1997 afgeschoten Russische cliĆ«nt Vadim Rozenbaoum los te wrikken. We hebben geduld. Per slot zijn we al vanaf 2003 aan het jorissen, dus een jaartje meer of minder doet er eigenlijk niet meer toe. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 186 dd. 20 april 2015. 


Klik hier om uw reactie toe te voegen
15 juni 2015
Van Estoril naar Zandvoort