Skip to main content

De leugen regeert

Hits: 375

maandag 10 november-2003
Jan Peter Zwartkous afgelopen vrijdag: “Als het om verzinsels en halve waarheden gaat is het nodig om de discussie te beginnen over wat wel en niet kan”. Aanleiding tot die belubberde uitspraak was de poppenserie Egoland. Een poging tot satire over het koninklijk huis. Oh? Prima. Maar kunnen we van deze plek dan ook meteen de discussie beginnen over de verzinsels, halve waarheden en zelfs botte leugens die de regering te berde bracht over de massavernietigingswapens van Saddam? Waardoor Nederland nu stiekempjes in een oorlog verzeild is geraakt. Graag. En mag meneer Donner daar dan ook bijzijn? Want diedoet zulke heftige pogingen om tot een Imitatione Hilbrandi te komen dat het zeer doet aan onze ingebouwde registratieapparatuur. Als je met je volle verstand zegt dat bij het fileren van de affaire Mabel Wisse Smit een beeld is neergezet dat niet strookt met de feiten, dan zouden wij alleen maar even fijntjes willen verwijzen naar de brief van Mabeltje’s verloofde. Verzinsels? Halve waarheden? We zijn in wezen niet anders gewend. Meneer Donner heeft de leeftijd om zich de Lockheed-affaire nog te herinneren, tenzij hij toevallig toen even een blokje om was in navolging van Piet Pelle op zijn Gazelle. Wat in die periode aan verzinsels, halve waarheden en honderd procent leugens is gedebiteerd geeft de pers haast het recht om af en toe onzin uit te kramen. Noch de premier, noch de minister zijn vooralsnog van plan om naar de rechter te stappen als in hun door Pearl of Anders gesteunde ogen de fatsoensgrens is overschreden. Een praatje met de dames en heren hoofdredacteuren moet voldoende zijn.
Terug naar de jaren vijftig. Vera Lynn, de Bonte Dinsdagavondtrein, Willem Drees, Monus de man van de maan en de Bietenbouwers met Gaitjan Kruutmoes. Toen gezag nog gezag was en gastarbeiders Italiaans spraken. En Sinterklaas nog rustig een kind op zijn schoot kon trekken. Wij zijn klaar voor de discussie.

Klik hier om uw reactie toe te voegen