Skip to main content

Schuld en boete (002)

01 maart 2017

woensdag 26 september-2012
Toen Bibi Wilders anderhalve week geleden de trailer van de film “Innocence of Muslims” op zijn site zette omdat ie zo graag gebruik wilde maken van zijn vrijheid van meningsuiting, was zijn Amerikaanse geloofsgenoot bezig met een plakactie. De zich naar alle waarschijnlijkheid op een bezem voortbewegende Pamela Geller had namelijk van een kadi toestemming gekregen om in een paar grote steden haar boodschap uit te dragen via de advertentieruimtes in openbaar vervoervehikels. Die boodschap luidde: “In welke oorlog dan ook tussen de mensen met beschaving en de wilden, steun de beschaafden. Steun Israël. Versla de Jihad”. Veel impact had Geller’s actie tot nu toe niet. Zeker niet in vergelijking met voornoemde trailer, die voor de zoveelste keer voor onnodige extra eilie in de islamitische wereld zorgde en aanleiding was voor de moord in Libië op de Amerikaanse ambassadeur en zijn handjevol bodyguards.
Overigens komen er langzamerhand de nodige details over de film en zijn makers aan het licht. Zo blijkt de van Egyptische bloede en koptisch gristelijke producent Nakoula Basseley Nakoula aka Sam Basile niet alleen een alleraardigst fraudegevalletje achter zijn naam te hebben staan, maar in 1997 ook een forse zeperd te hebben gekregen voor het bezit van het verwarrende middel PCP oftewel angel dust. Daar kreeg ie 12 jaar kruipruimte voor en in die ruimte zou hij het script hebben gebaard. Daarnaast groeide hij uit tot snitch van de smurfenbrigade en als je dat eenmaal bent kan je soms te maken krijgen met geheimschrijvers die je als ezel gebruiken voor het trekken van geheimzinnige karretjes.
Innocence of muslims heette oorspronkelijk Desert Warriors en hoofdfiguur Master George veranderde pas later na een forse director’s cut in de koterkruipende profeet Mohammed. Zonder dat de betrokken acteurs daar vooraf of achteraf weet van hadden. Waar de poen voor de productie (naar schatting 3 ton) vandaan kwam en of Sam Basile ook verantwoordelijk was voor de director’s cut is nog duister. Maar er wordt aan gewerkt.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
01 maart 2017
schuld en boete