Billions and centuries (009)

02 april 2017
Hits: 485

donderdag 29 maart-2012
Eerder deze maand werd Ponzi-artiest sir Allen Stanford door een jury schuldig bevonden aan een heel lijstje ellende. Op 14 juni doet de kadi uitspraak, maar voor zover wij dat van achter de duinen kunnen beoordelen kan Allen in ieder geval stukjes zeep inslaan voor een langdurig verblijf in een kruipruimte.
Zeker is al wel, dat ie 330 meloen moet terugbetalen aan belazerde cliëntèle. Vraag je je toch af op welke tenen Allen heeft gestaan, want hij was niet voor de minsten in het veld. En als je het vergelijkt met de behandeling die zijn chef beveiliging ten deel viel snap je er helemaal geen hout meer van.
Die chef was Thomas Raffanello. Voor zijn baantje bij Allen's bank was Thomas opperhoofd van de Drugs Enforcement Administration in Miami en in die hoedanigheid leider van het onderzoek naar de schalkse activiteiten van de Panamese ex-dictator Noriega en het Colombiaanse Medellin-kartel.
Thomas was net als zijn baasje Allen keurig door een koppeltje smurfen achter het gaas gezet. Onder andere omdat hij een zootje bewijsmateriaal had verdonkeremaand. Er kwam een aanvullend snuffelpartijtje op gang en toen hij daarna met een paar kilo ijzer aan zijn enkels voor kadi en jury moest verschijnen, dacht iedereen dat vriend Raffanello zich ook kon opmaken voor een langdurig verblijf in een ruwe staatsruimte. Liep anders. Toen de jury zicht terugtrok voor beraad, liet de kadi het ijzer verwijderen en liet hem vrij. De aanklachten waren volgens hem ongefundeerd. Een jury voor lul zetten is hoogst uitzonderlijk. Dus mag je aannemen dat Raffanello ergens een kast met lijken heeft staan uit de goeie ouwe tijd. En die had sir Allen blijkbaar niet. Hoewel, we weten nog niet wat de kadi in zijn geval gaat doen. Dat horen we op 14 juni. Als alles goed gaat. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
02 april 2017
Aantal keren bekeken: 485
Billions and centuries

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch