Bandstoten tegen Desi (010)

dinsdag 12 april-2005
Het ziet er naar uit dat Desi Bouterse binnenkort een serieuze gooi gaat doen naar het presidentschap van Suriname. Ondanks het feit dat hij mede-verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op 15 tegenstanders van het militaire regime in december 1982. En ondanks het feit dat hij in Nederland veroordeeld is wegens zijn betrokkenheid bij de smokkel van neusmeel. Het bewijs daarvoor werd aangedragen door het zogenaamde Copa-team dat in zijn jacht op Bouta van tijd tot tijd tussenrapportages baarde. En wij weten niet of het u is opgevallen maar uit een van die rapportages citeren wij al een tijdje.
Vandaag gaat onze aandacht uit naar een figuur die al eerder deze kolommen haalde: Fred Seitzinger. Over hem het volgende:

“Franciscus Johannes (Fred) Seitzinger, geboren 29/8/1953.
Hoe het spel rond Fred Seitzinger nu precies in elkaar steekt is nog niet geheel duidelijk. Als men de info rond De Haas/ Berk ten opzichte van Fred Seitzinger beziet, dan zijn er nogal wat tegenstellingen. De hamvraag is expliciet: Hoe belangrijk is Fred Seitzinger?
Fred Seitzinger is in ieder geval een man die er financieel heel warmpjes bijzit getuige zijn extravagante uitgaven. Hij is een heel duidelijk vaststaand en goed contact van Henk de Zeeuw, die hem wil machtigen voor zijn zaken en hem ook diverse financiële afhandelingen zou hebben laten verrichten zoals bijvoorbeeld laatst de aankoop van het huis van Van Duin (1).
Fred Seitzinger en Henk de Zeeuw maken dikwijls gebruik van het bedrijf Van Vliet Beheer BV (= Lamborghini BV) te Nieuwerkerk aan de IJssel om daar het een en ander te bekokstoven. Dit bedrijf ligt nogal geïsoleerd en is daarom vrijwel niet ongemerkt te observeren. Samen zouden zij tevens de loods in Meern gefinancierd hebben en verhuurd op naam van Reinier Bergh (NB. Hier werd op 2/12/91 tien ton hash in beslaggenomen waarbij diverse personen werden aangehouden). Fred Seitzinger en vermoedelijk Henk de Zeeuw zouden achter dit transport gezeten hebben. Fred Seitzinger zou achter diverse hashtransporten zitten (vooral uit Marokko).
Andere vaste contacten van hem zijn behalve De Zeeuw: Lorse, De Haas en Jos Berk, Sjaak van Vliet, John van der Wel, Wil Weerheym-Baggerman, Carlos Kieft, Dirk de Vries, Meye, Van Velzen, Kiers en Steenbergen. Zowel Ruud van Velzen (geboren 1/2/1948) als Eric Meye (geboren 30/1/1963) zouden zich inmiddels uit de criminele activiteiten van Steenbergen en De Zeeuw hebben teruggetrokken uit angst voor een te grote omvang cq. teveel uit de hand lopen van de diverse criminele activiteiten).
Opvallend aspect in het geheel is dat de bedrijven Eurohaas en Seitzinger Transport nauw gelieerd zijn aan elkaar en eventueel zelfs zouden zijn “gefuseerd”. Het zouden in ieder geval bedrijven zijn die grote partijen hash zouden verstoppen en/of verwerken in fruit om het zo vanuit Marokko en Spanje naar Nederland te transporteren.
Broer Petrus Gerardus (Peter) Seitzinger (geboren 3/9/1951) speelt eveneens een niet onbelangrijke rol op de achtergrond. Peter Seitzinger zou de hashlijn Marokko controleren en voorlopig de honneurs waarnemen voor Fred, die even in de luwte wil opereren na die inbeslagname van 10 ton hash
”.

Morgen of overmorgen wijden wij ons aan de rapportage over de hierboven al even voorbijkomende Jos Berk, alias Hakkebil. Heel kleurrijk allemaal. Stay tuned.

(1) Met Van Duin wordt André van Duin bedoeld. Zie aflevering 5 van deze serie dd. 21 maart jl.

Bandstoten tegen Desi

  • Hits: 522
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch