Octopussy (482)

Hits: 511

maandag 28 januari-2013
Als alles goed gaat en de rechtbank in Ljouwerd niet wordt verzwolgen door kruiend ijs, staat ons aller Robbie van de Rhee morgen in het voorportaal van de nor. Een laatste tête à tête met de lokale jurkenbatterij voor op 12 februari de bijl naar beneden komt. Naar verluidt zou Robbie’s bef na de vergeefse poging om voornoemde batterij te wraken morgen tijdens het genoeglijk samenzijn nog wat nagekomen berichten willen voorlezen.
Of dat nog enig gewicht in de schaal zal leggen, menen wij te moeten betwijfelen. Robbie heeft indertijd op onwelvoeglijke wijze drukkerij CSI leeggehaald en zelfs voor een eerstejaars in de beffologie is de bewijslast overweldigend. En het is dat curatoren vaak de neiging hebben om een faillissementsdossier dicht te klappen als er voor hullie niks meer te verdienen valt, anders zou Robbie in de acht à negen gevallen waarin hij voor zover bekend de laaien heeft gelicht al veel eerder in een welverdiende kruipruimte zijn beland.
Nog afgezien van de door ons opgedolven affaire rond Eco Sure van eind 2004, waarin ondermeer de namen opdoken van Jaap de Bode (vermaard stenenverzamelaar en entrepreneur in verwarrende middelen en smokkelgevoelige Sunseekers), Rob Wijnmaalen (voormalig RABO-direkteur kantoor Eemnes, rip) en het woelige befkantoor Houtsmuller Boitelle (1). In die tijd dus een typisch Gooise affaire en laten wij nou onlangs vernemen, dat Robbie van de Rhee weer in die regio actief zou zijn. Kennelijk is dat met een Zwitsers roomkaasje gelardeerde zorgproject voor krakende pensionado’s in het zuiden van Spanje niet van de grond gekomen en moet ie het in arren moede weer wat dichterbij proberen. Mochten wij iets horen, u weet het. Mocht u iets horen, hijs de stormbal. Stay tuned.

(1) Van de Rhee zou in die periode ook gebruik hebben gemaakt van een Sunseeker om vanuit de haven van Muiden just voor kicks af en toe het ruime sop van het Markermeer te doorklieven. Of die schuit tot de verworvenheden van Japie behoorde is mogelijk, maar andere mogelijkheden kunnen wij niet uitsluiten.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
Aantal keren bekeken: 511

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch