Skip to main content

Tussen premies en piraten (171)

22 oktober 2020

(mail aan de redactie)

Beste Jan,

We kunnen het goede nieuws melden dat de Advocaat Generaal als advies aan de Hoge Raad heeft meegegeven dat het cassatieberoep slaagt op een groot deel van de cruciale punten.

Kort gezegd is de A-G het met ons eens dat de mediation stuitende werking had, het Hof de dwaling niet volledig heeft beoordeeld en dat dit tevens geldt voor misbruik van omstandigheden.

Verder meent de A-G tevens dat wij ook in de gelegenheid dienen te worden gesteld om ASAM in het geding te betrekken na terugverwijzing naar het Gerechtshof.

Om kort te gaan : de A-G volgt grotendeels onze argumentatie in de cassatiestukken.

Het tweede goede nieuws is dat wij door de Deken grotendeels in het gelijk gesteld zijn m.b.t. onze (diverse) tuchtrechtelijke grieven richting mijn voormalige advocaat Nieuwenhuizen.

Wij hebben nu e.e.a doorgespeeld aan de Raad van Discipline welke hierover begin januari as een hoorzitting gepland heeft en e.v.t. sancties kan bepalen.

Blijft natuurlijk uitermate triest dat je door enorme blunders van je duurbetaalde advocaten dadelijk ruim 4 (!) jaar verspeeld hebt, alsmede geheel onnodig heel veel geld en vele onnodige uren. In voetbaltermen : we stonden door eigen goals met 2-0 achter, maar indien het (logische) advies van de A-G door de Hoge Raad gevolgd wordt, staan we nu weer (minimaal) gelijk.

Zoals bekend gaat dit dossier zeker niet alleen over, maar zeker ook tegen het grote machtsmisbruik van in dit geval een grote verzekeraar welke er niet voor terugdeinst om totale carrières en gezinnen ten onrechte te ontwrichten.

Een gecompliceerd verhaal hetgeen voor de niet insider tevens ongeloofwaardig is. Met derhalve voor de slachtoffers vergaande, zowel financiële alsook maatschappelijke onacceptabele gevolgen.

Ondanks het feit dat de juridische procedure nog loopt, hebben wij besloten toch e.e.a. voor het grotere publiek inzichtelijk te maken d.m.v. een boek alsmede een hieraan gekoppelde website waar alle beweringen gestaafd kunnen worden d.m.v. de juridische documenten alsmede verklaringen etc. Een unieke propositie dus.

Om dit gehele project te bekostigen is inmiddels de "Stichting Het Andere Verhaal" opgericht. Via die stichting gaat een aantal ondernemers en donateurs voor de funding van deze projecten zorgdragen.

Bas Barkman (voormalig sportjournalist en misdaadverslaggever) zal de auteur van het boek worden. Bas heeft meerdere boeken op zijn naam staan w.o. de memoires van Rinus Michels en ziet in dit verhaal een meer dan spannend jongensboek.

Bijkomend voordeel is natuurlijk dat e.e.a mij dadelijk heel veel uitleg scheelt en dat een op het oog totaal ongeloofwaardig verhaal een heel stuk geloofwaardiger zal worden.

Om aan te haken bij de ASR slogan: het andere verhaal na heel veel jaren tijd van niet(s) doen…….

Nee, de oorlog is nog niet gewonnen, maar wel een paar belangrijke slagen.

Uiteraard tot nadere informatie bereid,

Groeten Jos Lindhout

Klik hier om uw reactie toe te voegen
22 oktober 2020
Tussen premies en piraten