Tussen premies en piraten (138)

Plotseling een sidekick. In de vorm van deze mail. Afkomstig van Peter Lagendijk, die zowel het duo Henk van de Meene/Hendrik van de Hombergh als Leo Geeris jarenlang van nabij heeft meegemaakt. Naar aanleiding van Leo's nadrukkelijke verzoek om hem vooraf te informeren als zijn naam werd genoemd hebben wij hem met het bovenstaande geconfronteerd. En opnieuw leek diens antwoord op de schorre roep van een lame duck. Maar een ding lijkt wel zeker. Er was wel degelijk sprake van een zakelijk conflict tussen het duo Van de Meene/Vande Hombergh enerzijds en Geeris anderzijds. Over niet terugbetaalde leningen. En dat was mogelijk de aanleiding voor het duo om een geintje uit te halen. Dat heeft overigens geen enkele invloed op het gevalletje valsheid in geschrifte dat in de zaak ASR/Lindhout aan de orde is. Maar om op grond daarvan de hengel meteen maar op te bergen en de Geerisvijver achter ons te laten is wat prematuur. Je weet maar nooit wat je vangt. Van het een komt soms het ander. Stay tuned.

Tussen premies en piraten

  • Hits: 514
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch