Tussen premies en piraten (137)

13 maart 2016
Hits: 752

Het is alweer een tijdje geleden. Dat Jos Baeten de dikke dame de blues heeft horen zingen. Aanleiding was het doorspoelen van zijn klacht, dat Jos Lindhout, de voormalige wegkapitein van het financieel adviesbureau PSL, een valse aangifte tegen hem had gedaan (1). Aanvankelijk leek ook Lindhout eerder genoemde dame binnen gehoorsafstand te krijgen. Maar dankzij een zogenaamde artikel 12-procedure mag hij alsnog op 25 maart om kwart over drie zijn aangifte van meineed die de grote roerganger van ASR gepleegd zou hebben kracht bijzetten. Ondanks de sceptische houding van een paar betrokken luitjes uit het gevolg van die geblinddoekte mevrouw met die weegschaal. En nu hij toch even lekker bezig is met aangiftes. Waarschijnlijk vandaag nog gaat hij opnieuw aangifte doen tegen ASR naar aanleiding van ons bericht, dat ASR aan het begin van de PSL-affaire valsheid in geschrifte heeft gepleegd (2). Daarbij werd de in het wereldje van financieel geschuifel bekende Leo Geeris naar voren geschoven als borg voor een lening van 1.3 meloen euro die aan Lindhout werd uitgereikt door ex-ASR topman Rob aka “Schoft” Beumer (3).
Naar eigen zeggen wist Geeris zelf niets van die transactie (4). Voor alle zekerheid zochten wij opnieuw contact met de niet zo zuinig failliet verklaarde voormalige stenenschuiver via een mailtje. Komt ie:

Wij blijven net als u zitten met de vraag waarom de heren Van den Hombergh en van de Meene u als borg hebben opgevoerd bij een officiële overeenkomst met ASAM ten bedrage van 1,3 miljoen euro. Ze hadden bij wijze van spreken de naam van Pietje Puk kunnen gebruiken, maar dat deden ze niet. Daarom zijn we van mening dat de keuze bewust is gemaakt. Wat ons betreft maakt deze faux pas in ieder geval duidelijk, dat er een zakelijke band bestond tussen u en de beide heren. Was er wellicht sprake van een lopend conflict met u, waardoor het inmiddels overleden duo er geen been in zag om te proberen langs deze onsympathieke weg zijn gram te halen?”.

Het antwoord van Leo liet niet lang op zich wachten. Komt ie:

De heer Van den Hombergh was een zakenrelatie van mij waarmee ik regelmatig zaken heb gedaan. Wellicht heeft hij mij voorgesteld in deze zaak te participeren of borg te staan. Dat kan ik me niet meer herinneren, maar dat is mogelijk. En dan zal ik zijn aanbod afgewezen hebben. Dit is echter een aanname die helaas niet meer bij hem te verifiëren valt. Ik heb uw verhaal ook nog voorgelegd aan een van de naaste medewerkers van Van den Hombergh en ook hij kan zich niets herinneren van mijn betrokkenheid bij deze zaak. Verder, zoals eerder vermeld, weet ik niets over deze zaak, was ik hier niet bij betrokken en kan ik u in deze niet verder helpen. Het zou prettig zijn als u in de toekomst zaken eerst checkt voordat u mijn naam vermeldt en uitspraken over mij doet mbt zaken waar ik niets mee te maken heb/heb gehad”.

Duidelijk. Hoewel aanzienlijk genuanceerder dan bij de eerste gelegenheid. Bovendien gaat Leo niet in op onze vraag waarom zijn zakenrelatie samen met Henk van de Meene hem deze streek zou hebben geleverd. Was er misschien inderdaad sprake van een conflict? Wij zullen doorgaan. Op naar het gaatje. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 133 van deze serie dd. 14 februari 2016.
(2) Zie aflevering 136 van deze serie dd. 17 februari 2016.
(3) Deze eretitel kreeg Beumer in het boek “Mijn Waarheid. Geldgerommel” van Willem Nieuwenhuis. In april 2013 zetten we dat een paar keer in het licht van onze koplampen.
(4) Ook dit kunt u terugvinden in aflevering 136.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
13 maart 2016
Aantal keren bekeken: 752
Tussen premies en piraten

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch