Skip to main content

Tussen premies en piraten (111)

03 juni 2015

De kogel is door de kerk. In Eindhoven. Op 12 maart jl. gaven we al een lichtvoetige hint (1). Maar vandaag was het zover. Jos Lindhout heeft een aanklacht ingediend tegen Jos Baeten, de Zeus van ASR. Wegens meineed. Dat strafbare feit deed zich begin juli 2014 voor tijdens Baeten's verblijf op de grill van een kadi in Utrecht ter gelegenheid van een voorlopig getuigenverhoor. Een gebeurtenis die wij zo schilderachtig voor de toekomst hebben vastgelegd in aflevering 109 van deze serie. Daarin kwam ondermeer Baeten's verklaring aan bod, dat hij het dossier van Lindhout's ten onrechte door ASR tot zinken gebrachte onderneming niet kende. Dat dossier werd behandeld door de vroegere dirrukteur van de afdeling Financieel Intermediair Beheer en dossierbeheerder interne veiligheid Robbie Beumer. Nou maakte die verklaring van onze goede vriend Baeten al wat slagzij door een ontboezeming onder ede van voormalig teamleider financieringen Willem Adriaan Knoop, die u kunt terugvinden in aflevering 102 van deze serie dd. 14 april 2014. Daaruit blijkt dat Beumer met enige regelmaat zijn rookhol verliet om bovenop de Olympus zijn hoogste baas te briefen. En hoe wonderlijk nou, daar was nooit iets bij over de rotzooi rond PSL.
Hoe dit ook zij, naar nu blijkt vond in maart 2014 binnen dit kader een onderhoud plaats in de hoofdburcht van ASR in Utrecht. Een voormalige collega van Lindhout uit het intermediaire veld had daarom verzocht teneinde de affaire rond PSL i.c. Jos Lindhout cs. naar behoren uit de wereld te helpen. Dat verzoek werd gehonoreerd en de ex-collega trof bij dat onderhoud drie ASR-kanonnen tegenover zich. Jos Baeten himself en twee hoge hotemetoten: Michel Diemeer en Boudewijn van Uden. Drie maanden later kwam Baeten zoals gezegd op de grill van de kadi in Utrecht terecht en verklaarde onder ede niks te weten van het dossier PSL. Daar bemoeide hij zich niet mee. Het eten kan soms buitengewoon zout zijn, maar dit ... Stay tuned.(1) Zie Vluchten kan niet meer dd. 12 maart 2015 


Klik hier om uw reactie toe te voegen
03 juni 2015
Tussen premies en piraten