Trump en Deep State (040)

29 september 2020
Hits: 543

Op de vraag of Nederland meer zou moeten samenwerken met Duitsland en Frankrijk 'nu de Britten de EU verlaten en nu president Trump van de VS een onbetrouwbare bondgenoot heeft gemaakt', voorgelegd aan 23 duizend Nederlanders door Instituut Clingendael, antwoordt 72% positief.
Door  de 'schetenwappelijke' onderzoekers wordt dit uitgelegd 'als een sterke steun voor het ontwikkelen van diepere banden met Duitsland en Frankrijk'.
Oftewel: Quod erat demonstrandum.
Is de vraagstelling niet een béétje suggestief heren dames?
Volgens de samenvatting van het onderzoek verschuift de balans in de richting van Europese veiligheidssamenwerking: 'Het risico dat de twee peilers (de Atlantische en Europese - WK) onverenigbaarheid worden neemt toe, wat de vraag oproept of de Nederlandse regering het steeds moeilijker gaat krijgen om voor beide draagvlak te creëren'.
Volgens de resultaten van het onderzoek ziet 36% Rusland als 'dreiging', 35 China en vindt 29 'ook de VS'.
In een nieuwe Koude Oorlog kiest 60% voor 'afzijdigheid', antwoordt 24% 'neutraal' en vindt maar 16% 'dat er gekozen moet worden'. Onder 35 jaar of jonger is de wens neutraal te blijven met 70% nog groter.
Wat 'het dreigingsbeeld van Rusland' betreft vinden de onderzoekers 'een duidelijke correlatie' tussen de mate waarin men Rusland als dreiging ziet en politieke voorkeur/sociaal-culturele houding: minder dan 30% van de Telegraaf-lezers ziet Rusland als dreiging; bij NRC-lezers is dat 47,5 en bij de Volkskrant 40,5. Ze concluderen dat 'de publieke opinie over Rusland inmiddels sterk is gepolariseerd, maar niet langer langs de traditionele links-rechts scheidslijnen'.
'Als Rusland een NAVO-land binnenvalt', vindt 56% dat 'Nederland zijn bondgenootschappelijke afspraken moet nakomen, 11% is tegen en 33 neutraal'.
'Dat is een bevestiging van de peilingen die de Atlantische Commissie al langere tijd regulier laat doen', meldt de Volkskrant.
Zo is iedereen weer blij...
(WK)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
29 september 2020
Aantal keren bekeken: 543
Trump en Deep State

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch