Skip to main content

Hoe fris is Terra Vitalis? (036)

24 maart 2017

dinsdag 7 augustus-2012
Op 19 juni jl. kregen wij een forse uitschijter van Henk Borsje. Naar aanleiding van aflevering 34. De groot-investeerder bij Terra Vitalis verweet ons ondermeer, dat onze juridische know-how zich op treurig niveau bevond en dat we ronduit logen over de gezondheidstoestand van de teakboompjes in Costa Rica. Over dat eerste valt iets te zeggen, maar dat we logen ligt toch wat genuanceerder dan onze snottebellenwerper beweert.
Op 16 juli jongstleden gaf een kadi een klap met de hamer aan het eind van een kortgeding dat was aangespannen door twee voormalige bestuursleden van de Stichting Terra Vitalis (STV). Staat niet bij wie dat waren, maar we nemen aan dat het ging om Jur van D. en voormalig AFM-baron Willem S. van der O. De Luxemburgse onderneming Baum (je verzint het niet) had namelijk beslag laten leggen op wat losse bezittingen van Jur en Willem wegens geleden schade ten bedrage van 260.000 euro en daar wilden het ouwe Vitalis-duo wel vanaf.
Hoe kwam Baum daarbij? Nou, in september 2010 (!) hadden de topdogs van STV zich in onderhandelingen gestort met het Luxemburgse investeringsvehikel Central American Timber Fund (CATF) om de teakplantages in Costa Rica te verpatsen (1). En op 1 juni 2011 was het zover. De STV-bezittingen gingen lock, stock and half a barrel over in handen van CATF. Voor hoeveel weten we niet, want de laatste twee jaarrekeningen van STV zijn nog steeds in tropische nevelen gehuld. En wat de werkelijke waarde van het hele katje momenteel is weten we ook niet, omdat het rapport dat daarover uitsluitsel moet geven kennelijk betrokken is geraakt bij een verkeersongeluk in de eileider van Ernst & Young. Wat we wel weten is, dat bij de verkoop een overeenkomst tot schadevergoeding werd gesloten.
Goed, wat deed CATF vervolgens? Die gaf de boel in beheer bij Global Fund House Management, dat om de een of andere onnaspeurbare reden op 7 september 2011 zijn hele hebben en houden overdroeg aan Baum. En wat ontdekte de leiding van die club in de overgenomen paperassen? Een e-mail van Jur en Willem van 15 juni 2011 waarin ze CATF erop wezen dat er al sinds februari 2011 op de Bella Vista- plantage hard gewerkt werd aan het opruimen van boompjes die SDLT onder de takken hadden. Alarm bij Baum. Er werd heftig verder gesnuffeld en ja hoor, er kwamen nog meer gegevens boven Luxemburgs peil. Daaruit bleek, dat al in 2006 op verschillende plantages het gevaar van SDLT de kop opstak. Blijkbaar was een stormbal niet voor handen want in totaal kwam Baum tot nu toe op zo’n 252 hectares waar de ziekte zich op dit moment daadwerkelijk heeft gemanifesteerd. En daar kwamen Jur en Willem pas twee weken na de verkoop schoorvoetend mee aankakken. Ergo, Baum zit met de brokken en aangezien de onderneming alle rechten en plichten van Global Fund House heeft overgenomen eist ze nu 260.000 euro aan schadevergoeding en mogelijk more to come. En wat denk je? De Amsterdamse kadi gaf Baum gelijk. Lees gerust even mee. En stay tuned.

(1) Op dat moment wisten de participanten van Terra Vitalis nog niets van de plannen om de boel te verpatsen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
24 maart 2017
Hoe fris is Terra Vitalis