Snuffelbröd (002)

05 april 2017
Hits: 421

woensdag 17 november-2010
Wij willen niet op onze borsten slaan, maar wij beëindigden de eerste aflevering met de volgende volzin: "Gebeurt het bij ons achter de duinen ook? Kan je PETN op innemen.". En wat denk je? Is ook zo. Amerikaanse snuffelsmurfen houden op eigen houtje Nederlandse burgers in de gaten. Net als IJslandse, Noorse, Zweedse, Deense en Finse burgers.
Nou is het niet voor het eerst dat dit soort berichten door de schoorsteen vallen. We hebben in de vorige eeuw het nodige gelazer gehad over DEA-smurfen die zonder ons te informeren infiltreerden en kunststukjes opzetten binnen ons bloedeigen avontuurlijke milieu. Maar nu gaat het om smurfen van CIA cq. FBI. Hoe we dat zo zeker weten?
Een kwöötje uit een officiële verklaring van Philip Crowley, een vogel van het Amerikaanse ministerie van Buza. Komt ie:

"Wij voeren dit programma WERELDWIJD uit en houden mensen in de gaten die mogelijk een gevaar vormen voor onze ambassades".

Volgens deze Flip is daarover in het Skandinavische geval wel degelijk gekeuveld met de betrokken autoriteiten, maar die houden eigenwijs vol dat ze van niks weten.
Neem Jörgen Bonniksen, het voormalig hoofd van de Deense snuffelorganisatie PET (zoiets verzin je niet). Die wist van niks en zei het volgende:

"Als dit waar is, dan hebben we te maken met illegale intelligence-operaties in Denemarken".

Zijn opvolger, Jakob Scharf, heeft inmiddels aangeköndigd actie te ondernemen. Datzelfde pötje staat op het vuur in Zweden. Bijvoorbeeld bij Anders Danielsson, het opperhööfd van de Veiligheidssmurfen. Een kwöötje maar weer:

"De Zweedse veiligheidsdienst (SAPO) heeft de VS geen toestemming gegeven om activiteiten te ontplooien die tegen de Zweedse wet indruisen".

Asteblaft, hoor je het eens van ander. En nou maar hopen dat ze zich in Den Haag temidden van alle emotie rond het zöötje ongeregeld van Bibi Wilders even kunnen concentreren op andere serieuze zaken. Zoals deze. Want stel dat dat Amerikaanse clubje snuffelsmurfen een Nederlandse burger traceert die in hun ogen wat al te vaak langs hun ambassade fietst. Waarschuwen ze dan hun blauwe collega's in Leidschendam of staat er op Schiphol een vliegtuig klaar om de betrokken burger te vervoeren naar een alternatief fitnesscentrum? Zou Hero Brinkman hier eens de bijl in willen zetten? Bij voorbaat. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
05 april 2017
Aantal keren bekeken: 421

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch