Skip to main content

De Borgs

zondag 3 maart-2013
De fans van Star Trek kennen hen wel, de Borgs en hun dreiging: “resistance is futile”. Voor diegenen die niks met Star Trek hebben even wat info. Wikipedia zegt het zo: “De Borg opereren als een groot geheel, waarbinnen de individuele Borg geen eigen wil of persoonlijkheid meer hebben. Alle Borg zijn onderling verbonden en denken hetzelfde
Luisterend naar 'onze' politici of beter gezegd: managers, realiseerde ik me plots: de Borgs zijn hier geland. Alleen is de leus nu: “er is geen alternatief”. Kijk naar de kandidaat van de Duitse PvdA , de man die tijdens zijn lidmaatschap van het Duitse parlement enkele miljoenen in zijn zak heeft geschoven met het houden van spreekbeurten. De man die toen hij zelf politiek verantwoordelijk was wel heel 'cosy' was met de bankiers en financiers en de regelgeving versoepelde. En recentelijk in een besloten bijeenkomst van Duitse topindustriëlen maakte hij duidelijk dat indien hij Kanselier wordt er geen verandering in het beleid zal komen. Kijk, dat doet de kiezer nou goed, te weten dat de Duitse PvdA alles zal laten zoals het is, behalve de sociale voorzieningen uiteraard.
In eigen land klinkt het ook "er is geen alternatief". En dan wordt de onderbuik kaart weer eens getrokken en de bevolking tegen elkaar uitgespeeld. Nee, een alternatief is er niet binnen het gangbare politieke denken waarin "de markt" vrij baan heeft. Controle op voedsel, laat dat maar over aan de industrie. Volkshuisvesting? Wat is dat? Gezondheidszorg? Enkele malen duurder geworden sinds de invoering van de marktwerking, maar beter? Onderwijs? Laat maar.
Als je daar tegen in verzet komt vallen de media over je heen. Ook voor hen is er geen alternatief.
Daarom wat eisen uit het programma van die 'clown' Beppe Grillo:
Parlementsleden kunnen slechts twee termijnen zitting hebben in het parlement en hun salaris is het landelijke modale inkomen. Een referendum over deelname aan de Euro, en alle Europese verdragen opnieuw bezien. Staatsschuld deels kwijtschelden. Bezuinigingen stoppen, evenals de flexibilisering van de arbeid. Betere rechtspositie voor werkenden. Bezuinigen op defensie, terugdraaien van privatisering.
Tja, als je dat wilt dan moet je wel een clown zijn, evenals al diegenen die daarvoor hun stem gaven. Die verzet willen tegen de Borgs.

Klik hier om uw reactie toe te voegen