Skip to main content

The Donald Connection (013)

06 februari 2017

Het was een dodgy dossier all over again. Die gouden douche broddel van voormalig MI6-smurf Christopher Steele. Een specialist op broddelgebied, die in zijn rol van keesofficer bij de Litvinenko-affaire zijn expertise al eens ten toon had gespreid. Maar dankzij het smerige kunstje van oorlogsmisdadiger Tony Blair bij de legitimering van de rampzalige clash met Saddammeke weten we dat ze in de Britse high society dol zijn op dodgy dossiers. Trouwens, nu we het toch over die clash hebben, ook de Amerikanski's gebruikten bij dat gevalletje dodgy data: Saddammeke had gele uraniumcake gekocht van Niger om een atoombommetje te kleien. John McCain, aanvoerder van de vlucht vale gieren die dagelijks boven Washington cirkelen, gebruikte dit geweldige stukje nepnieuws om erop aan te dringen Saddammeke en zijn aanhang een ernstige lente te bezorgen.
Zoals al eerder vermeld vloog McCain ook luidruchtig rond met de broddel van Steele. Kennelijk verspreidde dat werkstukje zelfs voor onze vale gierenleider een iets te pregnante stank. Maar in november vorig jaar streek hij neer in Canada voor een onveiligheidsconferentie. En daar ontmoette hij Sir Andrew Woods, een voormalige Britse ambassadeur in Moskou. Die gaf McCain de verzekering dat het met Steele's broddel helemaal snor zat en de gier gierde naar Washington om de Feds te verrassen.
Er bleken in de UK nog meer van dit soort indrukwekkende oliebollen rond te lopen. Zo gebruikte Sir Alex Younger in december vorig jaar het gouden douchedossier bij zijn entreerede als hoogste baas van MI6 om te waarschuwen voor Vlad en diens vriendschap met The Donald. Belachelijk? Mwa. Het Britse establishment is tegen de Brexit, tegen Vlad en voor de NATO. En dan is elk dossier dat die religie ondersteunt welkom. Al is het zo dodgy als de uitverkoop van de Hema. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
06 februari 2017
The Donald Connection