Stop de aankomende wapenbeurs in DenHaag!

07 februari 2022
Hits: 518

Op donderdagochtend 24 februari organiseren vredes- en klimaatactivisten een gezamenlijk protest bij de lobby-organisatie van de wapenindustrie (NIDV). Wij protesteren tegen de aangekondigde wapenbeurs met als thema Klimaat en Krijgsmacht. We verzamelen om 11 uur bij de NIDV aan de Bezuidenhoutseweg 161 in Den Haag. Daar wordt onderstaande verklaring voorgelezen en symbolisch aan de deur gespijkerd, terwijl de greenwash wordt weggepoetst.

Terwijl krijgsmachten wereldwijd ingezet worden in oorlogen om grondstoffen (zoals olie) praten Defensie en en de lobby van de wapenindustrie over klimaatvriendelijk oorlogvoeren. Wat een verspilling van tijd, mensen en geld.
Krijgsmachten, wapenindustrie en oorlog dragen enorm bij aan klimaatvervuiling. Het is een illusie dat de krijgsmacht ons tegen de gevolgen van de klimaatcrisis kan beschermen, of dat de wapenindustrie de problemen langs technologische weg kan oplossen. Wetenschappers schatten de gezamenlijke uitstoot van broeikasgas door wapenindustrie, krijgsmacht en oorlogsvoering in de buurt van 5% van de totale wereldwijde uitstoot.
Intussen worden slachtoffers van oorlog, armoede en klimaatcrisis aan grenzen tegengehouden met militair materieel en grensbewakingstechnologie die door de wapenindustrie is geleverd. Alles om er voor te zorgen dat het rijke deel van de wereld maar geen hinder ondervindt van de schade die ze zelf elders aanricht. Hele regio's zijn vernietigd, miljoenen mensen op de vlucht omdat hun thuis is verwoest, het hele ecosysteem kapot.
De lobby-organisatie van de Nederlandse wapenindustrie gaat nu een wapenbeurs organiseren met steun van de ministeries van Defensie en van EZ en Klimaat, met praatjes van onderandere oud-minister Ed Nijpels (VVD) en oud-commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp. De wapenbeurs wordt gebruikt om de banden tussen overheid en wapenindustrie te versterken en om contracten af te sluiten. Daarmee zal de militaire uitstoot alleen maar toenemen.
Wapens dragen wereldwijd bij aan oorlog, onderdrukking en mensenrechtenschendingen. Bijzonder kwalijk is de samenwerking met Israƫlische wapenbedrijven, met name Elbit Systems, die nauw verbonden is met het Israƫlische leger en de keiharde onderdrukking van Palestijnse burgers.
Wapens zijn een verspilling van mensen en middelen. Die kunnen we beter inzetten voor nuttige dingen als de energietransitie, zorg en het onderwijs. Wapens geven geen veiligheid; internationale problemen moeten worden opgelost met constructieve onderhandelingen.

Dus: kom ook. Een laat horen dat wij geen groene bommen willen.
Wij eisen: Geen uitstel maar afstel wapenbeurs! Stop militaire klimaatvervuiling!

meer informatie over wapenhandel, onderzoek en acties op de website van Stop Wapenhandel...

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 februari 2022
Aantal keren bekeken: 518

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch