Cold Turkey (027)

woensdag 13 juni-2007
Nee hoor. Volgens de af en toe in bedenkelijke lectuur duikende Hirschi Balli was er nooit enig onderzoek geweest naar het hopsgedrag van Joris Demmink. Maar wat schrijft de Telegrof vandaag in opmerkelijk voorzichtige terminologie? De Militaire Inlichtingendienst heeft naar aanleiding van een onderzoek ooit een seintje naar boven gegeven dat Joris vanwege zijn hopsen met jeugdigen ongeschikt was voor een hogere post. Nou nemen we aan dat het ging om een post bij het Ministerie van Defensie. En dat brengt ons al gauw bij het bedekt gebleven incident in Suriname, waarover wij in aflevering 22 al een klein schotschriftje opendeden. Verder is er in het Telegrofartikel nog sprake van een oolitieonderzoek uit 1994, waarbij de naam van vriend Joris als moerasgas naar boven borrelde. Bij Justitie werd er geen ene moer mee gedaan. Waarschijnlijk omdat er dan ook nog een flink lijstje namen van andere slordig hopsende topambtenaren aan de oppervlakte zou zijn gekomen. O ja, één hoofdofficier heeft in het verleden de zak gekregen naar aanleiding van het zogenaamde Rolodexonderzoek van de rijksrecherche naar chantabel hopsen door hoogwaardigheidsbekleders. Maar die heeft een goeie baan gekregen bij een internationaal vehikel en kruipt nu naar alle waarschijnlijkheid ongestoord op internationale kleuters. Overigens bestaat er een nauw verband tussen dat Rolodexonderzoek en de auctor intellectualis van Teeven's List, waarnaar wij zo vaak hebben verwezen. Het kortgeding tegen Joris Driepinter van 19 juni a.s. lijkt nu al een domino-effect te veroorzaken. Hmmmm. Jammie. Stay tuned.

Cold Turkey

  • Hits: 365
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch