Shredder (012)

20 januari 2018
Hits: 351

Het lijkt al weer lichtjaren geleden dat wij bij Barend en Van Dorp vergast werden op een sensationele uitspraak van hap-snap medewerker Frits Wester. Die zei in de uitzending van 18 oktober jl. gehoord te hebben dat het Openbaar Ministerie op het punt stond invallen te plegen bij een paar vastgoedhandelaren onder wie LPF-leider Ed Maas. Die mededeling werd door Gerrit Zalm, special guest bij die uitzending, niet juichend ontvangen. Hij sprak de veronderstelling uit dat nu bij een x-aantal bedrijven de papierversnipperaars wel aan het werk zouden worden gezet. En Gerrit kreeg gelijk. In ieder geval waar het MDC/Amstelland betrof (zie vooral de eerste afleveringen van deze serie van begin november 2002). Maas voelde zich stevig in het kruis getast en eiste net als ooit van Peter R. de Vries genoegdoening. Die kwam in de vorm van een melig mea culpa tijdens een uitzending waarin minister Nawijn figureerde.Wij probeerden niet lang daarna de redactie van BVD te attenderen op de inhoud van deze serie, maar hoorden verder niks. Ook niet van Wester. En dat vonden wij merkwaardig. Wellicht ten onrechte.
Recentelijk vernamen wij namelijk uit Haagse kringen opnieuw dat de trigger voor de opmerking van Wester inderdaad -zoals wij al eerder meldden- gevormd zou zijn door een seintje van de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie aan het adres van minister Nawijn en de VVD-leiding dat een justitieel onderzoek naar de handel en wandel van Maas de eindfase naderde. Of Nawijn in galop zijn partijleider op de hoogte heeft gesteld vermeldt de historie niet, maar Zalm moet echt azijn hebben geurineerd toen in zijn visie Wester ernstig uit de school klapte.

Inmiddels zijn de kaarten voor de politiek commentator wel wat anders komen te liggen dan in die voor hem heikele dagen. Er zou hem namelijk door de leiding van het CDA een vette haring voor de neus zijn gehangen in de vorm van een staatssecretariaat in de volgende regering Balkenende. In die conceptie zou een vervolg op de kwestie rond Maas en andere vastgoedondernemers niet erg raadzaam zijn. Dat zou in ieder geval verklaren waarom onze toegestoken hand werd genegeerd. Je hoort nog eens wat.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
20 januari 2018
Aantal keren bekeken: 351

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch