Skip to main content

Shredder (004)

20 januari 2018
Hits: 509

En wij maar zitten te dubben over de vraag wat Frans van Triest, directeur afdeling ontwikkeling vastgoed van MDC/Amstelland, ja dan nee door de papierversnipperaar heeft gehaald cq. laten halen toen Frits Wester de komst van de boze overheid aankondigde en in wezen alleen de toorn van een glazenwasser en een advocaat over zich afriep. Ging het om de genereuze adviezen die een paar ex- en huidige leden van de VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad van tijd tot tijd geven aan de o.g.-reus? Of tripjes van de leiding naar aangename oorden om potentiële opdrachtgevers een Zwitserleven gevoel te bezorgen?

Ging het om de problematiek rond de eventuele aankoop van de zo naarstig opgebouwde verzameling ontwikkelingsprojecten die door Ronnie v.d. Putte via het doorgeefluikje van Frans op het bord van directeur Klaas de Ruiter terecht is gekomen?

Ging het om de vette haring met uitjes die de gemeente Amsterdam aan het bedrijf van Frans en Klaas voorhield om het aan te zetten tot de realisering van het bruggebouw op de A 10, wat bijvoorbeeld Hugenholtz Project Groep flinke druk in het gedarmte bezorgde en het Ministerie van Binnenlandse Zaken zelfs noopte tot het aankondigen van een onderzoek naar concurrentievervalsing?

Wij weten het nog steeds niet. De enige reactie op onze e-mails die de bij deze ongein betrokken jongens en meisjes tot nu toe konden opbrengen is vragen naar ons geheime telefoonnummer. Jongens en meisjes die voor hun werkzaamheden toch een redelijke tegemoetkoming beuren. Waar moet het naar toe met deze wereld? Met zijn allen naar Château Gerlach?

Klik hier om uw reactie toe te voegen
20 januari 2018