Skip to main content

Octopussy (525)

vrijdag 7 maart-2014
Kregen we gisteren weer eens een herderlijk schrijven. Van Marco van der Gulik, het maatje van Robert van de Rhee bij de energiekanjer Ener2save. Althans, daar gaan we vanuit, want om begrijpelijke redenen ondertekende Robbie zijn mails ook wel eens met de naam van Marco. Maar goed, dit terzijde. De mail. Komt ie:

"Naar mij is gebleken heeft u recentelijk wederom vervalste e-mails gepubliceerd afkomstig van een afperser die ons chanteert. Ook de laatst gepubliceerde e-mail is al meerdere male door deze afperser op verschillende manieren ingezet. Het betreft een vervalste mail. Bovendien heeft u ook recentelijk weer gesuggereerd dat onze voormalige adviseur de heer van de Rhee investeerders zou aantrekken voor Ener2save. Ook deze berichtgeving is onjuist. De heer van de Rhee heeft ons kort geadviseerd in de periode van februari tot july. Sindsdien hebben wij geen banden meer met de heer van de Rhee.
U suggereert bovendien dat wij op grote schaal investeerders zouden aantrekken. Ook dit is onjuist.
Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat Ener2save slechts 4 financiers kent, en sinds 2013 geen enkele participatie of financiering meer aanbiedt aan particulieren. Uw suggestie als zou de heer van de Rhee hierbij betrokken zijn moeten wij ook van de hand wijzen, alle overeenkomsten die wij met financiers hebben zijn uitsluitend door mijzelf aangegaan. Desnodig zullen wij dat in een procedure aantonen.
Gelet op bovenstaande stellen wij u eenmaal in de gelegenheid uw berichtgeving te rectificeren. Wij verzoeken u van het bovenstaande goede nota te willen nemen. Buiten dat u enorme financiële aan kan richten, maakt u zich bovendien schuldig aan strafrechterlijk verwijtbare feiten door mee te werken aan afpersings praktijken terwijl u dat weet, in ieder geval niet de geringste moeite heeft genomen om uw berichten bij ons te verifiëren. Met vriendelijke groet Marco van der Gulik
".

Tsja, wat moet je hier nou nog op zeggen? Gezien al het voorafgaande. Weet je wat, kijk hier eens naar. Dan kunt u een beetje begrijpen waarom Marco en Robbie zich zo merkwaardig gedragen. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen