Skip to main content

Voorbeeldfunctie

vrijdag 10 mei-2013
We kijken teveel naar landen als Griekenland, Cyprus, Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk en Ierland. Die verzuchtingen komen vaak uit de kelen van Europese Commissarissen zoals meneer Barroso. Soms wordt daar iets aan toegevoegd, zoals: een teveel aan democratie. Nee, een veel beter voorbeeld van hoe Europa eruit zou moeten zien en hoe Europeanen hun angst voor de toekomst moeten overwinnen ligt in het Oosten. Niet in China, Vietnam of Bangladesh maar gewoon dichter bij huis: in Litauen. Mevrouw Dalia Grybauskaité, president van Litauen heeft de Internationale Karelsprijs gekregen. Die prijs gaat naar mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Europese eenwording. Zoals eerder Tony Blair, Beatrix von Amsberg, Juan Carlos en meer van die verlichte geesten.
Volgens meneer Barroso geeft Litauen het voorbeeld hoe sociaal te bezuinigen. Wat Barroso vergat te vertellen: Het gemiddelde inkomen per maand ligt rond de 580 euries (terwijl de levensmiddelen zo ongeveer het West Europese prijspeil hebben), 33 procent van de bevolking leeft op de grens van armoe en uitsluiting, de werkeloosheid onder jongeren ligt rond de 34 procent met een stijgende tendens, de levensverwachting ligt extreem laag (40 procent van de mannen sterft voor het 65e levensjaar), het emigratie percentage ligt bij de 23 procent.
Barroso komt binnenkort met voorstellen om te komen tot een “sociale dimensie” voor de EU, waarbij de EU de nationale politiek rond sociale zaken en werkgelegenheid gaat bewaken en coördineren. Kortom, binnenkort “meer Europa” binnen het sociale stelsel in Nederland, gewoon noodzakelijk om niet achter te blijven. Litauen wenkt.

Klik hier om uw reactie toe te voegen