Valse vlag (007)

dinsdag 15 december-2009
We zijn een jaar verder. In december 2008 hadden we het in deze serie tot nu toe voor het laatst over Ibrahim Dawood. Geen meneer om gezellig tussen de os en de ezel te zetten. Ibrahiempie was en is namelijk een Pakistaanse grootgrutter in alles wat ongezond is. En hij werd door de enige overlevende van de Wild Bunch die op 27/11/2008 het vuurwerk in Mumbai verzorgde, als mastermind aangewezen.
Dat kwam de pokeraars van de CIA en andere aanbidders van Fatima Morabo de Moreira blijkbaar slecht uit, want Ibrahim's naam werd al gauw van de shortlist afgevoerd. Stel je voor dat ie ging uitpakken over zijn dertigjarige samenwerking met de Company en aanpalende bedrijven in Afghanistan. Dat zou zwaar vagina wezen. Maar het probleem moest wel worden opgelost. Al was het alleen maar om die kleine tulband in Delhi te vriend te houden. Er waren twee opties: elimineren of kortwieken.
Uiteindelijk is blijkbaar voor de laatste optie gekozen.
Vorige week werd in Delhi ene Naresh Jain in een kruipruimte geperst. Op aanwijzingen van de Drugs Enforcement Administration (DEA), die wel vaker bij dit soort klussen wordt ingezet als de CIA liever effies in de schaduw wil blijven. Naresh wordt in India beschouwd als de koning van de hawala. Een betalingssysteem waarbij het geld niet de hele wereld wordt doorgepompt, maar grotendeels keurig blijft zitten achter de gleuf waar het gestort is. De transacties worden afgedaan door her en der over de wereld verspreide boekhouders, die niet dagelijks het geouwehoer van nicht Van der Linden of nicht De Leeuw hoeven te onderbreken om reclame te maken voor hun nering. Dus heul moeilijk te traceren en een pest voor de westerse bankwereld (1). Naresh, met 35 frontfirma's en een kopermijn in Kongo, is een topper in dat wereldje en verzorgt onder andere het betalingsverkeer voor ... Ibrahim Dawood. Waarschijnlijk stond iedereen op de afdeling Afghanistan in Langley mekaar na het nieuws te highfiven of -sixen. Maar of dit nou een doodklap betekent voor Dawood is net zo twijfelachtig als het constateren van necrofilie bij Theo Maassen. There are more things in heaven and Tora Tora, Horatio. Stay tuned.

1. Over ironie gesproken: ook heel wat mainstream-journalisten, die notabene dagelijks in bed liggen met de geallieerde strijdkrachten in Afghanistan, maken daar gebruik van het hawala-netwerk. CNN, BBC, you name it.

Valse vlag

  • Hits: 330
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch