Skip to main content

Scheurtjes

10 december 2015

Hoop gelul vandeweek. Over de foto van Volkert van der Graaf. En de pijnlijke afgang van de nog redelijk verse minister van Justitie Van der Scheur. Bijna waren de jongens en meisjes van het Ministerie van Justitie en Veiligheid erin geslaagd om binnen korte tijd alweer een minister weg te werken. Eerst door Opstelten op zijn verkeerde stelt te zetten in de affaire rond het duo Helman/Teeven. En Van der Scheur over die foto van de Pimkiller. Gebeurde dat nou willens en wetens of door een latente chaos binnen het Ministerie? Er wordt gegokt op het laatste, maar wie terugbladert naar het begin van het dossier treft toch teveel onverklaarbare blunders aan om uit te sluiten dat het om staaltjes kwaaie wil gaat. Zo was Pim naar eigen zeggen een enthousiaste consument van ondermaatse marokkaantjes. Net als bijvoorbeeld voormalig Oranje-advocaat Salomonson. We mogen aannemen dat die kennis ook bij het ministerie was opgeslagen in een fag file. Is iemand daar dan nooit plotseling wakker geworden met de gedachte om over die kwestie eens met het OM te bellen? Niet waarschijnlijk. Maar hoe makkelijk was het niet geweest om een gevreesd politiek fenomeen langs deze weg uit te schakelen in plaats van hem onbeschermd langs 's Heren wegen te laten banjeren? Was men misschien bang dat Pim tijdens een eventuele strafprocedure hem eens flink van Jetje zou geven over andere hooggeplaatste koterconsumenten? Zoals bijvoorbeeld Joris Demmink, de toen nog als eenvoudige directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken door de Riouwstraat stapte. Ondermeer langs een pand waar volgens insiders aan de onschuld van minderjarigen werd gewrikt. En dan hebben we het nog maar niet over de diskettes die in 2005 bij de inmiddels tot voetbalmakelaar verworden speurneus Peter R. de Vries in de schoot werden geworpen (1). Of onze revelaties over het falen van het ministerie en de connecties die Pim onderhield met een hele serie avontuurlijke ondernemers (2). Nee, Justitie heeft in het dossier Fortuyn annex Van der Graaf van meet af aan merkwaardig rondgeschutterd. Dus dat van die foto is eigenlijk maar pinda's. Vanwaar dan al die drukte? Geen idee. Stay tuned.

(1) Zie de serie Peter “Kuifje” R. de Vries.
(2) Zie de serie “Schimmen achter Pim”. 

Klik hier om uw reactie toe te voegen
10 december 2015