Englandspiel (002)

dinsdag 17 augustus-2004
Onze Oranje pater familias bemoeide zich tijdens de oorlog intensief met de SOE-operaties in Nederland en is mogelijk al snel op de hoogte geraakt van het spel dat gespeeld werd tussen de SIS en zijn Duitse tegenvoeter, de Abwehr. Dat mogen we misschien voorzichtig concluderen uit een op 19 oktober 1951 onder ede afgelegde verklaring van Eugen Klein. De advocaat van voormalig Abwehr-agent Michael Graf Soltikov, die toen zwaar in de clinch lag met de familie Lippe-Biesterfeld *.
Klein verhaalt daarin ondermeer dat prinses Armgard, de moeder van de in Londen verblijvende prins Bernhard, bijna elke nacht naar de BBC luisterdeof er nog berichten waren van “Pascha”, de codenaam van de Prins voor deze gelegenheid. Toen dat eind 1942 onder de aandacht van het Reichssicherheitshauptamt werd gebracht zag het er even terminaal uit voor de prinses. Maar Soltikov zorgde ervoor dat zij met terugwerkende kracht op 16 augustus 1940 toetrad tot de Abwehrrangen. Als agente had ze toen de opdracht gekregen naar de BBC te luisteren. Eitje.
Verder verklaarde Klein dat hij in het bezit was van brieven van onze anjerliefhebber aan zijn moeder en haar levensgezel en paardenfanaat “kolonel” Pantchoulidzew. Daarin schreef de prins ondermeer dat hij zich een echte Duitser en SS-er voelde, trouw aan zijn Führer Adolf Hitler. Buiten deze rimram voorzag hij zijn moeder cq. haar paardenkontenkletser cq. de Abwehr van informatie die in Berlijn als “van ongehoord oorlogsbelang” werden aangemerkt. Haast in het voorbijgaan refereerde Klein nog aan een detail uit de ook aan de rechtbank ter kennisneming overhandigde correspondentie. De prins maakte melding van het afspringen van parachutisten boven Nederland die haast allemaal in Duitse handen vielen. Oftewel het Englandspiel.

* Zie voor de affaire Soltikow deel 4 van de serie

Englandspiel

  • Hits: 269
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch