Skip to main content

Pardon

vrijdag 1 december-2006
Gisteren heeft de na de recente verkiezingen van 22 november van samenstelling veranderde Tweede Kamer met 75 tegen 74 stemmen de motie van Wouter Bos voor een zogenoemd "generaal pardon" aangenomen. De term "generaal pardon" is echter onjuist en misleidend. Het gaat hier om een specifiek pardon voor de zogenoemde "oudewetters": asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet (van vóór 1 april 2001) asiel hebben aangevraagd, ook wel de "26.000 van Verdonk" genoemd. De strekking van de motie is als volgt:


  • De Kamer spreekt uit dat er een pardon moet komen voor de oudewetters
  • De Kamer eist van minister Verdonk dat zij onmiddelijk stopt met het uitzetten van de oudewetters die voor het pardon in aanmerking komen.

Niemand gelooft dat minister Verdonk het eerste deel van de motie zal uitvoeren. Maar de vólgende regering weet nu in ieder geval alvast dat de kamer dit pardon eist. Waar het echter nú vooral om gaat is het tweede deel van de motie. Verdonk doet namelijk haar uiterste best om zoveel mogelijk mensen uit te zetten, waaronder dus ook Oudewetters. Het is daarom van het grootste belang voor de betrokkenen dat de Tweede Kamer voet bij stuk houdt en Verdonk wegstuurt als ze door wil gaan met de uitzettingen. Ik gun alle oudewetters dit pardon van harte, maar ik wil er ook op wijzen dat het maar voor een betrekkelijk kleine groep mensen een oplossing biedt. Er wonen volgens schattingen ruim 150.000 mensen in Nederland die "illegaal" zijn gemaakt door onrechtvaardige wetten, dat is ongeveer één procent van de bevolking. Deze mensen leven in angst om te worden opgesloten in een concentratiekamp en/of gedeporteerd te worden naar een land waar zij geen toekomst hebben, of waar hen zelfs marteling en dood wacht. De Tweede Kamer wil nu een oplossing voor ongeveer 30.000 van deze mensen, maar laat daarmee tevens de rest (dus ruim 120.000 mensen) aan hun lot over. Partijen in de kamer hebben zich nu uitgesproken voor een "Christelijk-Sociale" regering. Maar mensen illegaal maken, opsluiten in kampen en deporteren is NIET christelijk, en ook NIET sociaal. De strijd moet dus doorgaan:
Een generaal pardon voor alle mensen zonder papieren!
Stop alle uitzettingen! Sluiting van alle uitzet- en detentiecentra!
(Wessel Koopmans)
Klik hier om uw reactie toe te voegen