Skenes vanachter de coulissen (012)

woensdag 6 juli-2005
Even een intermezzo. Puur uit nieuwsgierigheid naar hoe de zaak er momenteel voorstaat binnen het Skene-imperium zochten wij contact met Peter de Rijk van Altura. De door Teleholding ingehuurde specialist op het terrein van strategie en business development (1). Onze stijfzakelijke e-mail luidde aldus:

“Met het oogmerk een artikel te wijden aan het debacle dat zich aftekent rond uw cliënt Teleholding International in een Nederlands magazine ben ik bezig met het verzamelen van gegevens over de achtergronden van deze affaire. Op uw website annonceert u dat Altura zich wat Teleholding betreft bezighoudt met een herfinancieringstraject, een uitkoop door de Chinese onderneming M-tel/Vodatel, structurering van een brugfinanciering, een management buy-out, etcetera.
Ik zou graag willen weten in hoeverre deze procedure nog valide is nu de overname door M-tel/Vodafone wel erg lang op zich laat wachten. Waarschijnlijk mede onder invloed van berichten dat de due dilligence indertijd slecht is uitgevoerd en het verzwijgen van een gerechterlijk vooronderzoek tegen de gebroeders Skene zou de Chinese onderneming in kwestie nog steeds hebben geweigerd de aandelen Teleholding over te nemen. Iets wat te destilleren valt uit de announcement 2005 (European acquisition) van Vodatel Networks, waarin ondermeer sprake is van “impairment of goodwill and bad debts, profit and loss warning”. Bovendien zouden deze weinig florissante gegevens voor de Hong Kong Exchange Stockcommittee aanleiding zijn geweest een beursgang van Vodatel vooralsnog tegen te houden.
Zonder enige twijfel zal deze ontwikkeling zijn weerslag vinden in de mogelijkheden om uw Teleholding-project tot een goed einde te brengen. Met name omdat niet alleen uw planning zal zijn afgestemd op het doorgaan van de overname door M-tel/Vodatel maar ook de financiering van de betrokken banken. Vandaar mijn vraag
”.

Wat denk je wat Peter terugschrijft?

“Onze activiteiten voor THI zijn reeds geruime tijd beëindigd en wij zijn niet meer betrokken bij de huidige zaken van THI. Ten aanzien van informatieverstrekking zijn wij nog steeds juridisch gebonden door een geheimhoudingsovereenkomst. Helaas kan ik u niet verder van dienst zijn”.

Dat laatste begrijpen we ten volle. Maar waarom THI dan nog steeds als asset op de website van Altura staat wat minder. Vraag is waarom Altura en Teleholding uit elkaar zijn gegaan. Was het een kwestie van de ratten verlaten het schip? Of hebben de Skenes Altura een warme hand gegeven omdat ze het nut van het inhuren van de specialisten op het gebied van management en development niet meer zagen zitten, omdat Altura in hun ogen kutwerk afleverde of omdat Altura gewoon teveel op het slinkende budget drukte? Horen we t.z.t misschien nog wel. Maar het verrassende uiteenvallen van dit huwelijk blijft wel een skene tekel. Stay tuned.

(1). Zie aflevering 3 van deze serie op de Followup-site.

Skenes vanachter de coulissen

  • Hits: 294
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch