Skip to main content

Rotte vis

17 mei 2020

Door Jan Portein.

We zijn er mooi klaar mee. Met dat coronavirus. Elke dag die God Van Dissel en aartsengel Osterhaus ons geven horen we wat ons nog te wachten staat en hoe lang we daarvan nog kunnen genieten.
Over de vraag hoe dat kloten virus ineens kon ontstaan zijn al heel wat vliegers opgelaten. Meest gangbare: een vleermuis kwam ermee aanzetten en het verspreidde zich via de open vismarkt in de Chinese stad Wuhan. Nou zal het toch niet zo zijn dat die vleermuis stiekem een happie folel, makleel, haling of talbot nuttigde en aldus voor de overdracht zorgde. Er zal zonder twijfel sprake zijn geweest van menselijke interactie. Al dan niet per ongeluk. Brengt ons terug bij het op internet te vinden boek “The Last Circle” van de Amerikaanse journaliste Cheri Seymour. En wel bij hoofdstukken 11 en 12 “Bio Technology” en “Rendevous with the underworld”. Daarin is ondermeer sprake van Hitler's wet dream en als intelligente KM-lezer weet u meteen wat wordt bedoeld. Aan de realisering van die natte droom is snorremans zelf niet meer toegekomen. Maar onder leiding van de bij ons al eerder voorbijgekomen communistenvreter en MI6-smurf Sir Denis Kendall aka Double Deuce gingen de Amerikanski's stilletjes bij outfits als Hercules Research en Bio-Rad aan de slag om niet alleen nucleair maar ook chemisch en biologisch iedereen de kling te kunnen overjagen die daarnaar solliciteerde (1). De polletieke concurrentie zat uiteraard niet stil en zo ontstond ook op dit terrein van enge stofjes en beestjes een wapenwedloop. En nu waar we heen willen. Een kwootje uit het voornoemde hoofdstuk. Komt ie:

“...I did however mention to Nichols and Zokosky that Michael Riconosciuto had allegedly worked on the same technology at Hercules Research in the early 1980's, reportedly using fish for incubation purposes” (2).

What's new pussycat? Stay tuned.

(1) Zie voor Kendall ondermeer aflevering 4 van de serie “De achterzijde van het beursschandaal”.
(2) Zie voor Riconosciuto het artikel “Aids-proces” en aflevering 4 van de serie “De Bank

Klik hier om uw reactie toe te voegen
17 mei 2020