Rojava en Israël

26 juni 2016
Hits: 347

Het valt natuurlijk niet te verwachten dat Fins journalist Joop Wassenaar al mijn 50 artikelen op The Kurdistan Tribune en The Pasewan (beide in Londen) heeft gelezen, maar deze zijn toekomstgericht. In het perspectief van de Koerden in Rojava bestaan er over zo'n 25 jaar drie autonome gebieden naast elkaar aan de Middellandse Zee: Rojava, Israël en Palestina (met Gaza). Veredelde landbouw- en veeteeltproducten worden vanuit Palestina geïmporteerd in de kuststeden Tel Aviv en Haifa. Die veredeling is het gevolg van de vestiging en financiering door Israël in Palestina van moderne landbouwhogescholen, technische universiteiten, plantages en boerderijen waardoor de landbouw en veeteelt daar op een veel hoogwaardiger plan zal staan dan nu het geval is. De technische know-how van vooral Tel Aviv zal als vliegwiel voor deze ontwikkeling dienen. In de visie van de mensen in Rojava maakt ook Libanon dan deel uit van een aaneengesloten gebied in West-Azië dat gekenmerkt wordt door stabiliteit, vrede en economische voorspoed. Rojava fungeert dan in de regio als leverancier van olie aan Palestina, Israël en Libanon en zal dankzij de expertise van Israëlische en Libanese ingenieurs dan eindelijk eens een eigen olie-industrie kunnen ontwikkelen. Zonder de hoop op dit toekomstperspectief staat de nu met uithongering bedreigde bevolking van Rojava als autonoom gebied binnen Syrië slechts vernietiging door NAVO-bondgenoot Turkije te wachten. Even verder kijken dan je neus lang is, Joop! Leer eerst maar eens een AK 47 hanteren en patrouille lopen in de bergen van Rojava's district Jazira in plaats van je scherpe pen tegen mij te wetten. Alsof de huidige bezettingsstaat Israël nooit uit z'n isolement zou moeten komen! Even doordenken makker! (Jan Best de Vries - respons op het artikel Sjalom en Azady van gisteren).

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 juni 2016
Aantal keren bekeken: 347

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch