Skip to main content

Roestig (029)

20 februari 2017

Alles went. Zelfs zwijgende curatoren. Op onze redelijke vragen aan Dick Winters over het curieuze verpatsen van de antieke Mercedes die deze serie op gang bracht kregen we geen antwoord (1). Niet voor het eerst overigens. Uiteraard laat de gepasseerde eigenaar de zaak niet op zijn beloop. Zal het alleen maar zijn om een gepaste schadevergoeding binnen te harken. Maar in hoeverre hij daarop kans maakt hangt af van het antwoord op de vraag of de volgende intrigerende oekaze van ex-minister Ernst Hisch Ballin aan ex-hopman van het procureurs-generaalgilde Harm Nanne Brouwer nog steeds als maatstaf dient voor behandeling van dit soort onvolkomenheden. Komt ie:

Richtlijn voor aangiften faillissementsfraude.

Vertrouwelijke mededeling.

Als preventieve maatregel dienen aangiften faillissementsfraude waarbij de betrokkenheid van curatoren aannemelijk is, altijd beantwoord te worden met de Oplegmededeling ten behoeve van de aangever.

Indien beklag ex art. 12 Sv. hierop volgt, is overeengekomen dat het Gerechtshof deze opleggingen rechtsgeldig zal bekrachtigen”.

Mocht de bij de motorkap rondgeleide Mercedesliefhebber dus juridisch gas willen geven loopt ie in dat geval een goeie kans op een uitholling overdwars te stuiten. Hoe dan ook, zo langzamerhand kan je je afvragen of het hele bouwwerk achter die mevrouw met die blinddoek niet aan een rigoureuze APK toe is. Vanwege ernstige roestplekken. Stay tuned.

(1 ) Zie aflevering 28 van 17 februari jl.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
20 februari 2017