Skip to main content

Pas op de plaats

Hits: 320

zondag 21 september-2008
Terwijl om ons heen het casino-kapitalisme afbrokkelt gaan wij het de komende weken, wellicht maanden hier op de website van 't Kleintje en ook met de productie van het papieren "Kleintje Muurkrant" wat rustiger aan doen. De reden is niet dat we er geen zin meer in hebben maar dat ons het werken vrijwel onmogelijk gemaakt wordt. We zijn immers verwikkeld in een aantal voortslepende juridische procedures waar we uitspraken in hoger beroep op afwachten. Tot die tijd worden er bij ons stevige dwangsommen weggehaald -hoger beroep heeft helaas geen opschortende werking- en dat kunnen we niet (meer) betalen en volhouden.
Een andere reden is dat we een tijdje terug wederom een kort geding hebben verloren vanwege zogenaamde "schending van de privacy" met eerder gepubliceerde artikeltjes, waartegen overigens uiteraard door ons inmiddels hoger beroep is ingesteld. Dat leidt ertoe dat zich recent nogal regelmatig advocaten en anderen meldden met de eis tot verwijdering van diverse stukjes (met verwijzing naar dat "privacy"vonnis) onder dreiging van nieuwe dagvaardingen en kort gedingen.
Praktisch betekent dit zo ongeveer het einde van onze journalistieke vrijheid om namen van mensen en bedrijven te gebruiken in onze publicaties over verleden, heden & toekomst. En we kunnen het ons niet veroorloven om in afwachting van een correctie van deze merkwaardige "privacy-rechtspraak" nieuwe juridische procedures te riskeren.
Onder een dergelijke juridische druk kunnen we niet effectief blijven publiceren. We zullen ons dus serieus moeten beraden op deze stevig verslechterende journalistieke omstandigheden. De voortgang van de diverse juridische procedures zullen we via stukjes hier -maar ook elders- naar buiten brengen. Uiteraard is jullie inhoudelijke, morele en geldelijke steun enorm welkom. U weet ons ongetwijfeld te vinden, tot ziens & stay tuned...

Klik hier om uw reactie toe te voegen