Skip to main content

Antillen vice versa (041)

25 februari 2017

woensdag 11 juni-2014
Diefstal en heling. Het zijn maar een paar van de talloze aspecten van de guerrilla die als een veenbrand voortwoekert tussen stenenstapelaar Chris van Assendelft van Wijck en de “Den Haag groep”, onder leiding van de in de Philippijnen zo geliefde Leo Nipshagen. In deze serie is al een paar maal aandacht besteed aan de listige wijze waarop Van Assendelft van Wijck een deel van zijn inboedel en kunstverzameling uit zijn Belgische onderkomen is kwijtgeraakt. Tot tweemaal aan toe pasten de inmiddels zowel op zakelijk als persoonlijk vlak behoorlijk afgeserveerde Viviane Verhoeven en haar speurneusassistente Nardy Cramm dezelfde truuk toe. En zowel de Belgische als Curacaose deurwaarder tuinde erin. Zij het, dat bij de tweede uitvoering good old Nipsie vanuit Florida te hulp moest schieten om de gestolen boedel in veiligheid te brengen.
Om zijn eigendommen alsnog terug te krijgen cq. de boosdoeners juridisch een tik tegen de lendenen te verkopen heeft Van Assendelft van Wijck uiteindelijk op 5 juni jl. aangifte gedaan. Bij inspecteur Patricia Dockx van het politiebureel in Zandhoven. Tekst? Komt ie:

“Ik wens klacht neer te leggen tegen Viviane Verhoeven wegens diefstal van mijn inboedel te 2970 Schilde [adres]. Verhoeven werd rond 01/03/2010 aangesteld als makelaar om mijn villa op bovenvermeld adres te verkopen/verhuren. Deze was gemeubeld op het moment van de overeenkomst. Ikzelf ben naar Curacao vertrokken. Verhoeven zou alles regelen. Via via heb ik vernomen dat zij systematisch spullen uit de woning heeft gehaald en deze heeft neergezet in haar eigen woning te 2240 Zandhoven, Oelegembaan 7. Ik heb dan een advocaat geraadpleegd welke de zaak heeft behartigd. Deze informeerde mij dat Verhoeven haar zaak, De Landheer, gevestigd te Schilde, Turnhoutsebaan, niet meer bestond en dat ze naar Curacao was gevlucht. De vennootschap Viver is failliet. Uit hun onderzoek was gebleken dat Verhoeven verantwoordelijk was voor het weghalen van de inboedel en dat ze die verscheept heeft naar Curacao. Uit verder onderzoek is gebleken dat de goederen verscheept zijn door de firma Gosselin Moving. Verhoeven Viviane staat ingeschreven als feitelijk verblijvend te Curacao, Brakke Put, Ariba 2. Doch ik meen dat zij daar niet verblijft, maar wel op het volgende adres: Curacao, Zuurzak 9. De goederen zijn aangekomen in Curacao. Om ze in beslag te laten nemen en terug te verkrijgen heb ik een proces-verbaal nodig van diefstal. Ik heb het feit nooit eerder aangegeven. De advocaat heeft alles geregeld, terwijl ik in Curacao verbleef.
Verhoeven heeft verschillende bedragen officieel geleend van mij via de notaris voor een totaalbedrag van 100.000 euro. Tevens hebben wij een onderhandse lening lopen ten bedrage van 80.000 euro, welke nog steeds niet vergoed werden.
Mijn advocaat, Van Mechelen Christophe, werkzaam bij advocatenkantoor Advocats Lawyers, meldde mij dat Verhoeven zich schuldig maakt aan grootscheepse BTW-fraudepraktijken. Ik voeg een e-mail toe waarin wordt bevestigd dat Verhoeven ter kennis geeft dat de goederen niet van haar zijn maar van mij en dat deze werden opgeladen.
Een voorlopige lijst van de ontvreemde inboedel wordt door mij overgemaakt aan uw diensten. Tevens een kopie van het vonnis met het notitienummer AN42.99.479-12 op data van 08/05/2014
”.

Zal niet meteen betekenen dat Van Assendelft van Wijck zijn spullen morgen weer in ontvangst kan nemen en dat Vivje een Belgische kerker wordt ingezwiept, maar alles op zijn tijd. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
25 februari 2017
Antillen vice versa